18 kwietnia 2024


Rosnąca konkurencja wymaga od przedsiębiorstw oferowania klientom produktów coraz wyższej jakości, a jednocześnie coraz lepiej dopasowanych do ich potrzeb. Firmy są zmuszone racjonalizować procesy produkcyjne, gdyż nie mogą sobie pozwolić na opóźnienia i ponoszenie kosztów związanych z tradycyjnymi sposobami zarządzania zmianami i konfiguracją.

Bruno Deszczyński

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) to proces koncentrujący się na całości zagadnień związanych z produktem: od narodzin koncepcji, poprzez projekt i wytwarzanie, po obsługę posprzedażową, i jego utylizację. PLM integruje zasoby ludzkie, dane, procesy i systemy biznesowe oraz pozwala kontrolować i zarządzać całością informacji o produkcie, pozwalając – z założenia – na zwiększenie produktywności i skuteczności przedsiębiorstwa.
Zarządzanie zmianami i konfiguracją ma kluczowe znaczenie podczas rozwijania projektu. Procesy magazynowania zgłoszeń klientów, analizowania zmian na rynku, wprowadzania innowacyjnych usprawnień nie mogą być zakończone sukcesem bez sprawnego systemu zarządzania nimi. System kontroluje sposób proponowania zmian formalnych i nieformalnych, ich analizę, planowanie, implementację oraz wdrażanie, na każdym etapie życia produktu, począwszy od projektu aż do wycofania produktu z rynku.

chart

W wielu przedsiębiorstwach zarządzanie zamianami i konfiguracją wykonywane jest manualnie i opiera się na dokumentach papierowych. Jest przez to zbiurokratyzowane i niezwykle powolne. Połączenie złożoności procesu i braku odpowiedniej wiedzy użytkowników skutkuje powolnym wprowadzaniem zmian do procesu produkcyjnego. Usprawnienia są pomijane, dokumentacja projektowa jest niekompletna lub błędna, projekty i historia zmian są usuwane. Przyczynia się to do powstawania problemów w późniejszych etapach produkcji. Kolejne komplikacje wynikają z używania różnych systemów zarządzania informacjami o produktach i różnych aplikacji wprowadzających zmiany w procesach produkcyjnych. W wyniku tego jest niezwykle trudno znaleźć, analizować i monitorować status wprowadzanych modyfikacji. Rosnąca liczba globalnych, zewnętrznych kooperantów uczestniczących w procesie rozwijania produktu komplikuje koordynację i wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Firmy muszą rozważyć sposób wykonywania procesów i wprowadzania zmian, zapewnić płynny przepływ danych pomiędzy kooperantami oraz zadbać o bezpieczeństwo danych handlowych i produkcyjnych. Złożoność produktu, duża ilość możliwych wariantów i opcji wymaga używania systemu zarządzania zmianami i konfiguracją produktu. Niewłaściwe zarządzanie konfiguracją znacząco utrudnia wychwycenie kluczowych momentów tworzenia produktu, śledzenie zachodzących zmian oraz modyfikowanie konfiguracji ze względu na wprowadzone zmiany.

„To typowe, że 33% czasu rozwijania produktu jest marnowane na niepotrzebną pracę, czekanie na decyzję albo czekanie na informacje dotyczące zmian.”
McKinsey & Company

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (34/35)  lipiec-sierpień 2010