24 czerwca 2024


Postęp technologiczny w zakresie przetwórstwa polimerów wymusza na producentach oprogramowania symulacyjnego dostosowywanie się do potrzeb biur projektowych i narzędziowni. Obserwuje się stałe poszerzanie możliwości  programów komputerowych przeznaczonych do projektowania wyprasek i narzędzi, oraz do symulacji procesów przetwórstwa, w tym: w zakresie symulacji np. procesu wtryskiwania. Możliwe jest teraz prowadzenie obliczeń dotyczących nie tylko wtryskiwania klasycznego, ale również innych odmian tego procesu. W niniejszej pracy wykorzystano możliwości programu symulacyjnego do modelowania procesu otryskiwania metalowych zaprasek tworzywem polimerowym.

Jacek Nabiałek

Metodyka badań
Badania przeprowadzono na podstawie rzeczywistego procesu przetwórstwa. Wykorzystano dane produkcyjne dzięki uprzejmości jednej z wtryskowni z regionu częstochowskiego. Jako przykładową wypraskę wybrano element zamka pasów bezpieczeństwa dziecięcego fotelika samochodowego. Element ten składa się z metalowej kształtki o grubości 2 mm (rysunek 1a), która jest otryskiwana tworzywem polimerowym, dając w efekcie gotowy wytwór (rysunek 1b).
Wtryskiwanie ww. wypraski jest prowadzone na pionowej wtryskarce firmy Multiplas, o sile zamykania 130 t. Maszyna ta jest wyposażona w obrotowy stół, na którym są zamontowane dwie identyczne połówki formy wtryskowej. Po każdym cyklu produkcyjnym stół obraca się o kąt 180° umożliwiając umieszczenie w formie zaprasek.

Rys_1a Rys_1b

Rys. 1. Widok zapraski (a) i wypraski (b) wykorzystanej w pracy

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (38) listopad 2010