22 kwietnia 2024


Części zaprojektowane w systemach CAD, które powstają przez wyciągnięcie profilu dwuwymiarowego po linii śrubowej można w wielu przypadkach wykonać na obrabiarce sterowanej numerycznie w bardzo prosty i niedrogi sposób.

Roman Wdowik, Robert Ostrowski

Zastosowana może być tutaj 3- osiowa frezarka CNC z dodatkową osią (stół obrotowy). Maszyna może być wyposażona zamiast stołu obrotowego również w podzielnicę sterowaną numerycznie.
Etapy powstawania ślimaka:
1. Model 3D wykonany w systemie CAD.
2. Opracowanie strategii obróbki.
3. Opracowanie profilu 2D będącego torem ruchu roboczego narzędzia.
4. Opracowanie podprogramu w systemie CAM
5. Opracowanie programu głównego (ręcznie) na bazie kodu ISO. W programie głównym należy wywołać podprogram opracowany w systemie CAM.
Ślimaka wykonywano ze stali narzędziowej do pracy na zimno. Materiał obrabiany o twardości około 235 HB można uzyskać po wyżarzaniu zmiękczającym. Narzędzie zastosowane do obróbki to 4-ostrzowy frez węglikowy.

Rys.-1 Rys.-2 Rys.-3

Rys. 1 – Rys.3 Przykłady ślimaków możliwych do wykonania opisaną metodą

Przykładowa struktura programu głównego sterującego obróbką ślimaka (kolejność programowanych zadań maszyny CNC):
%MPF1 (PRZYKŁAD DLA UKŁADU STEROWANIA PRONUM 640 FC)
N10 G90 G71 G94 … (DEKLARACJA FUNKCJI PRZYG.)
N20 G54 D200 (DEKLARACJA ZERA PRZEDMIOTU)
N30 T1  (WYBÓR NARZĘDZIA)
N40 D1 (DEKLARACJA OFFSETU NARZĘDZIOWEGO)
N50   ……. (DEKLARACJA ZMIENNYCH)
N60   ……. (SPARAMETRYZOWANE RUCHY POZYCJONOWANIA)
N70   ……. (RUCHY ROBOCZE- WYWOŁANIE PODPROGRAMU)
N80   ……. (DEKLARACJA PRZYROSTU ZMIENNEJ POZYCJONOWANIA)
N90   ……. (DEKLARACJA  NOWEJ WARTOŚCI ZMIENNEJ PĘTLI)
N100 ……. (OBRÓT STOŁU LUB PODZIELNICY O KĄT ø)
N110 ……. (PĘTLA PROGRAMOWA- POWRÓT DO BLOKU N50)
N120 M30   (KONIEC PROGRAMU)

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (40) grudzień 2010