23 czerwca 2024


Najważniejszym etapem po zakupie oprogramowania CAM jest wykonanie i wdrożenie postprocesora na konkretny typ maszyny i układ sterowania. Dobrze dostosowany i wdrożony postprocesor umożliwia programiście maksymalne wykorzystanie dostępnych funkcji układu sterowania oraz jej technologicznych możliwości obróbczych.

Marcin Osieczko

Edgecam 2011R2 standardowo, niezależnie od modułu, posiada specjalną aplikację do tworzenia i edycji postprocesorów. Kreator postprocesorów opiera się na przejrzystych, czytelnych oknach dialogowych (Rys. 1). Dzięki temu proces przygotowania czy edycji postprocesora jest prosty i intuicyjny. Użytkownik ma pełny wybór na jaki typ obrabiarki (tokarki, frezarki, wycinarki) będzie tworzony dany postprocesor.cnc_s

Konfiguracja kinematyki obrabiarki CNC
W najnowszej wersji programu istnieje możliwość tworzenia postprocesorów na obrabiarki wieloosiowe o różnej konfiguracji: frezarki 2.5-, 3-, 4-osiowe (podzielnica lub stół obrotowy), frezarki 5-osiowe (w konfiguracji głowica/głowica, stół/stół, głowica/stół), tokarki 2-osiowe, 2-osiowe + oś CY oraz wielozadaniowe centra tokarsko-frezarskie (4-osiowe + narzędzia napędzane w osiach CYB + Przechwyt). Przejrzyste okna dialogowe kreatora (Rys. 2) pozwalają na szybki wybór układu kinematycznego właściwego dla posiadanej obrabiarki CNC.cnc_2_s
cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (44) Maj 2011