23 czerwca 2024


Czy to możliwe, żeby systemy CAx były za darmo, a płatna byłaby tylko funkcjonalność PLM? Moim zdaniem tak, ale trzeba pamiętać, że nie jest prawdą, że coś dostajemy za darmo. Oczywiście nie licząc urodzinowych podarunków i tego, co dostajemy w sferze niematerialnej.

Andrzej Wełyczko

Jeśli zaawansowane systemy CAx będą oferowane za darmo, to z oczywistych powodów tylko w pakiecie z płatnym PLM. Przecież dostawcy takich systemów muszą na czymś zarabiać! I nie chodzi tu tylko o dochody dostawców systemów CAx i PLM, ale także o gwarancję rozwoju tychże systemów. Taka wizja rodzi kolejne pytanie: Czy warto płacić za PLM lub jaka jest wartość tego, co oferują systemy PLM?
Jeśli w skali wartości zatrzymamy się na najniższym poziomie, na którym PLM jest utożsamiany z PDM, to zapłacimy relatywnie mało, a może nawet znajdziemy rozwiązanie darmowe. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy PDM. Gdybyśmy rozważali zastosowanie systemu zarządzającego dokumentami (Document Management System), to tak rozumiany PLM można mieć już dzisiaj za darmo. Być może trzeba będzie zapłacić za zaawansowany system kontroli dostępu lub możliwość zarządzania zmianami w tychże dokumentach, ale czy aby na pewno dane (tu rozumiane jako informacja o produkcie) muszą być przechowywane w formie dokumentów? Oczywiście nie, bo każdy dokument może zawierać wiele informacji, które mogłyby być dostępne na poziomie bardziej szczegółowym niż tylko w formacie dokumentu. Bo czy muszę mieć dostęp (licencję) do aplikacji, w której zaprojektowano model przestrzenny żeby uzyskać informację dotycząca jego wagi, powierzchni, materiału, z którego ta część ma być wykonana, dostawcy itp.? Nie, ale to wymaga nieco innej organizacji systemu zarządzającego informacją. I tu wkraczamy w obszar zastosowań PLM, który jest nierozerwalnie związany z systemami PDM. Tyle tylko, że D w skrócie PDM oznacza Dane (Data), a nie tylko Dokument (Document).

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (50) Listopad 2011