13 czerwca 2024


Każdy inżynier znający choćby podstawy programowania w języku Visual Basic powinien dążyć do szeroko rozumianej automatyzacji prac wykonywanych przez siebie i swój zespół, poprzez tworzenie i stosowanie makr oraz dodatków, które skutkować będą wymierną oszczędnością czasu i wydatków ponoszonych w przedsiębiorstwie. W dobie powszechnych cięć kosztów zwielokrotnianie wydajności i użyteczności pracowników w firmach jest nadrzędnym celem kadr zarządzających, toteż coraz częściej umiejętność programowania systemu CAD oraz dostosowywania go do indywidualnych potrzeb danej firmy daje jednostce wielką szansę na osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności.   

Michał Karpiuk, Anna Dybek-Karpiuk

Programowanie systemu CAD 3D może być proste i fascynujące, co postaramy się zaprezentować w cyklu „Programowanie SolidWorks”, którego pierwszą odsłoną jest niniejszy artykuł.
Inżynier znający jedynie podstawy programowania w języku Visual Basic może sam napisać prosty program, który wspomoże jego codzienną pracę. Pobranie wybranych informacji z istniejącego modelu i wykorzystanie ich w innej aplikacji nie powinno stwarzać  najmniejszych problemów, a zdarzenia, których nie da się wykonać „Harmonogramem zadań” można próbować automatyzować za pomocą makra. Możliwe są trzy sposoby tworzenia rozwiązania zintegrowanego z SW. Pierwszy to makro w postaci pliku z rozszerzeniem *.swp modyfikowane w języku Visual Basic for Application; drugi sposób to makro w postaci biblioteki *.dll skompilowanej za pomocą narzędzia Visual Studio for Application (VSTA), a trzeci – to tworzenie dodatku.
Z założenia każdy użytkownik SolidWorks przynajmniej raz miał okazję nagrywać makro. Jednak nie każdy pisał makro w języku VB.NET. Zalecaną metodą uczenia programowania SW dla osób początkujących jest nagrywanie makra i modyfikacja kodu w języku VB.NET. Nieodzowne podczas nauki jest również wykorzystanie pliku pomocy API – apihelp.chm, znajdującego się folderze instalacyjnym programu …\SolidWorksCorp\SolidWorks\api\apihelp.chm oraz bogatej biblioteki gotowych makr. Na potrzeby artykułu naukę programowania rozpocznie napisanie prostego makra, służącego do pomiaru zaznaczonych na modelu powierzchni. Pierwszym etapem będzie nagranie makra, zapisanie go do postaci *.vbproj oraz  zmodyfikowanie w Visual Studio Tools for Application (VSTA), a następnie uruchomienie w systemie SolidWorks.
Jak nagrać makro?

  • Otworzyć model części.
  • Uruchomić nagrywanie makra klikając przycisk „Rejestruj\Wstrzymuj makro”  z paska narzędziowego „Makro”  .
  • Zaznaczyć dwie powierzchnie (którekolwiek).
  • Zmierzyć zaznaczone powierzchnie tzn. wybrać funkcję „Zmierz” z menu głównego „Narzędzia” (Rys. 1)
  • Wyłączyć funkcję „Zmierz”.
  • Zakończyć nagrywanie makra klikając przycisk „Rejestruj\Wstrzymuj makro”  z paska narzędziowego „Makro”  .
  • Zapisać makro w formacie *.vbproj na dysku

 

rys3_programowanie-solid

Rys. 1

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (51) Grudzień 2011