19 czerwca 2024


Zapewnienie ruchu i dużej manewrowości wojsk na współczesnym polu walki możliwe jest dzięki użyciu sprzętu inżynieryjnego o wysokich parametrach technicznych, w różnych warunkach. Wymagania te dyktują potrzebę montowania sprzętu inżynieryjnego na lekkich pojazdach opancerzonych, szczególnie tych, które zapewniają podwyższoną ochronę załogi.

Piotr Krysiak, Marcin Szczepaniak, Wiesław Barnat

Żołnierze działający w konwojach są dziś narażeni na działanie nieograniczonej ilości (i wielkości) ładunków wybuchowych. Według najnowszych STANAG-ów i amerykańskich instrukcji FM,  improwizowane ładunki wybuchowe (domowej produkcji, w postaci IED) mogą osiągać masę nawet do 500 kg. Takie ilości materiałów wybuchowych mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała ludzkiego w odległości nawet do 100 m.
Z tych powodów współczesne wymagania taktyczno – techniczne determinują kształtowanie kadłubów specjalistycznych (saperskich) wozów bojowych (pod kątem zapewnienia wysokiej zdolności przetrwania na polu walki i w sytuacjach zagrożenia) oraz zastosowanie odpowiedniego sprzętu do detekcji ładunków IED. Głównymi zadaniami ww. współczesnych pojazdów są:

  • wykonanie przejścia w niebezpiecznym terenie przez trał,
  • rozpoznanie dróg (np. za pomocą georadaru lub wykrywacza metali),
  • przesunięcie lub wstępne rozbrojenie ładunku wybuchowego za pomocą wysięgnika do podejmowania IED.


Mając na uwadze  aktualne potrzeby militarne, w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej zaprojektowano i wykonano – we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną – konstrukcję: trału naciskowego, indukcyjnego wykrywacza metali z georadarem oraz urządzenia do podejmowania materiałów niebezpiecznych. Urządzenia te docelowo będą montowane na opancerzonych pojazdach wojskowych o podwyższonej ochronie załogi typu Shiba oraz Żubr,  produkowanych przez Zakłady Mechaniczne AMZ Kutno [1]. Całość tworzyć będzie tzw. rodzinę modułowych kołowych pojazdów opancerzonych do rozpoznania i rozminowania dróg (rys. 1).

urz
Rys. 1  Schemat działania systemu rodziny modułowych kołowych pojazdów opancerzonych


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (57/59) Lipiec/sierpień 2012