2 marca 2024


Najczęściej spotykane obecnie na rynku systemy chłodzenia maszyn wtryskowych to klasyczne systemy jednoobiegowe i dwuobiegowe.

Mariusz Ambroziak

Systemy jednoobiegowe, oparte o centralną chłodnię sprężarkową, służą do chłodzenia form i oleju wtryskarek z tego samego obiegu chłodniczego (rys. 1). Temperatura medium w tym obiegu zależy od rodzaju przetwarzanego materiału, co przekłada się na wymagane temperatury form. Im niższa temperatura w obiegu (np. przetwórstwo poliolefin, PETu itp.), tym bardziej energochłonny jest system chłodzenia. Temperatura medium, podawana na formy, regulowana jest poprzez rotametry dławiące przepływ lub przez termostaty stanowiskowe (rozwiązanie lepsze, ponieważ nie dławi przepływu). W systemie jednoobiegowym olej wtryskarek chłodzony jest zbyt niskimi temperaturami, co podraża koszty eksploatacji systemu. Rys-1_sW okresie zimowym, w celu zmniejszenia energochłonności systemu, stosuje się często centralny freecooling oparty o energooszczędne chłodnie wentylatorowe - ale nie jest to remedium na wady systemu jedoobiegowego. System jednobiegowy powinien być izolowany cieplnie ze względu na niską temperaturę w obiegu i znaczącą odległość pomiędzy źródłem chłodu (chłodnią sprężarkową), a odbiornikami (wtryskarkami).
Jak pokazuje praktyka do chłodzenia oleju wystarczyło by medium o temperaturze około 25-30 ºC - w zależności od sprawności wymiennika wtryskarki i czasu cyklu wtryskarki (im bardziej sprawny wymiennik i im dłuższy czas cyklu tym wyższą temperaturę akceptuje wtryskarka). Ważnym aspektem jest to, że moc potrzebna do chłodzenia oleju jest zazwyczaj znacząco wyższa niż moc potrzebna do chłodzenia form (stosunek ten może wynosić nawet ok. 80/20 %). Dlatego też powstała idea systemu dwuobiegowego, która znacząco obniża koszty chłodzenia oleju (rys. 2). Jeden obieg służy do chłodzenia oleju maszyn (centralna chłodnia wentylatorowa) a drugi obieg do chłodzenia wszystkich form (centralna chłodnia sprężarkowa bez lub z centralnym freecoolingiem). Dzięki temu zrealizowany został postulat taniego, całorocznego chłodzenia oleju maszyn i postulat okresowego taniego chłodzenia form.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (34/35)  lipiec-sierpień 2010