28 maja 2024


W pierwszej części artykułu opisaliśmy wyniki badań przeprowadzonych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich. W publikacji przedstawiono wirtualny model pojazdu mechatronicznego oraz badania ruchu pojazdu po torze zakrzywionym. Wyniki prowadzonych badań umożliwiły sformułowanie założeń projektowo-konstrukcyjnych pojazdu rzeczywistego oraz identyfikację potencjalnie interesujących stanów ruchu.


Jerzy Mydlarz, Andrzej Baier, Michał Majzner

Głównym celem budowy mechatronicznego pojazdu badawczego, nazwanego w skrócie MPB (Mechatroniczny Pojazd Badawczy), była doświadczalna weryfikacja rezultatów uzyskanych w wyniku rozważań teoretycznych i badań modelu w środowisku wirtualnym.

rys_1

Rys. 1  Pojazd badawczy. Podstawowe parametry MPB:
długość x szerokość x wysokość: 363 x 195 x 240 [mm]
promienie skrętu: R1 = 1 [m], R2 = 2 [m] i R3 = 4 [m]
masa: około 2,3 [kg]


Postać konstrukcyjna pojazdu jest wynikiem założeń teoretycznych i pewnych ograniczeń natury technicznej i ekonomicznej, które wstępnie zostały zweryfikowanie w środowisku wirtualnym programu NX. W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów przed przystąpieniem do konstruowania pojazdu sformułowano następujące założenia: 

 1.  
  1. pojazd badawczy, zwany dalej pojazdem, będący modelem fizycznym, ma za zadanie umożliwić przeprowadzenie prób ruchowych nowego napędu krzyżowego, a w szczególności przeprowadzenie badań porównawczych z napędem klasycznym;
  2. zastosowany napęd elektryczny ma na celu symulację napędu mechanicznego – niezależnie na wszystkie koła; 
  3. rozwiązanie konstrukcyjne pojazdu umożliwi szybkie i proste przełączanie napędu klasycznego na krzyżowy w wyniku zmiany sposobu doprowadzenia energii elektrycznej do silników napędowych;
  4. sterowanie napędami zostanie zrealizowane z użyciem programowalnego sterownika;
  5. rozwiązanie konstrukcyjne pojazdu umożliwi realizację próbnych jazd po okręgach o teoretycznych średnicach toru jazdy 1, 2 i 4 m; 
  6. pojazd będzie wyposażony w układ zapewniający natychmiastowe wyłączenie napędu w razie zaistnienia niebezpieczeństwa wywrócenia się pojazdu;
  7. pojazd będzie wyposażony w mechanizm umożliwiający przemieszczanie środka masy wzdłuż osi podłużnej i osi pionowej pojazdu (rys. 1);
  8. pojazd będzie modelem redukcyjnym w skali 1:10. W celu sprawdzenia poprawności przyjętej skali przeprowadzono analizę wymiarową (analiza wymiarowa i teoria podobieństwa mają olbrzymie znaczenie przy modelowaniu zjawisk).


  cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (67) kwiecień 2013