23 maja 2024

 

(artykuł reklamowy)

Dynamika i poziom drgań łożysk

W ostatnich latach obserwuje się wzrost świadomości odnośnie zagrożeń związanych z hałasem, co częściowo wynika z pojawiających się regulacji prawnych. Trudno jest wyróżnić branżę, użytkownika czy dostawcę, którego to nie dotyczy.

Firma Timken, jako dostawca, może poszczycić się długą historią działań podejmowanych w celu oceny zagrożeń hałasem, wyprzedzających o wiele lat obecny nacisk na jego redukcję. Przykładem tej filozofii jest nie tylko szeroko zakrojony program badań poziomu hałasu w zakładach produkcyjnych, ale także ciągłe zaangażowanie w badania zarówno podstawowych, jak i praktycznych aspektów monitorowania dźwięków związanych ze stosowaniem łożysk.

Warto wyobrazić sobie łożysko jako element pełniący dwie role. Jedną z nich jest bierna rola przekaźnika, w ramach której łożysko jedynie zapewnia ścieżkę przenoszenia energii między elementem obracającym się a elementem nieruchomym. Druga, aktywna rola, polega na wzbudzaniu najbliższego bezpośredniego otoczenia w następstwie jego obrotu. Ważną umiejętnością jest rozróżnienie tych aspektów, szczególnie w sytuacjach wymagających postawienia diagnozy. Zasadniczo łożyska odgrywają znaczącą rolę w przenoszeniu drgań w urządzeniach obracających się, jednak zazwyczaj nie są dominującym źródłem drgań.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5/6 (188/189) Maj/Czerwiec 2023

pobierz pdf