16 kwietnia 2024

 

Maszyny dla przetwórstwa spożywczego

Maszyny stosowane w przemyśle spożywczym stanowią specyficzną grupę maszyn, przy których konstruktorzy muszą wziąć pod uwagę wiele dodatkowych czynników. Spełnienie wymagań bezpieczeństwa w tym przypadku dotyczy dwóch obszarów: bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa żywności.

Aleksander Łukomski

Maszyny dla przetwórstwa spożywczego można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • branżowe – przykładowo maszyny dla piekarnictwa, cukiernictwa, cukrownictwa, przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego, mleczarskiego, dla produkcji makaronów, lub gastronomiczne i inne;

  • technologiczne – ze względu na operacje wykonywane przez poszczególne grupy maszyn; maszyny do cięcia, krojenia, rozdrabniania i obierania, mieszania i miksowania, wirowania, chłodzenia, dozowania, formowania, nadziewania, obróbki termicznej, wędzenia i inne.

Projektowanie maszyn do przetwórstwa spożywczego, poza normalnymi wymaganiami dla maszyn, podlega jeszcze różnym innym przepisom i procedurom, a także rozporządzeniom branżowym,
które mogą zawierać dodatkowe wymagania.

Wymagania zasadnicze opisane w załączniku do dyrektywy maszynowej określają wszystkie aspekty bezpieczeństwa, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę, w tym m.in. na zastosowane materiały, oświetlenie, ergonomię, czytelność oznakowania i instrukcji obsługi. Dokument ten nie opisuje jednak środków technicznych, które należy zastosować celem zapewnienia zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Te rozwiązania techniczne zostały precyzyjnie opisane w normach zharmonizowanych z dyrektywą maszynową. Dla typowych maszyn, takich jak np. obrabiarki, prasy, szlifierki, w harmonizacji maszynowej znajdziemy normy szczegółowe typu C, które w pełni identyfikują zagrożenia dla danej maszyny oraz podają gotowe rozwiązania techniczne, których zastosowanie gwarantuje spełnienie wymagań zasadniczych dyrektywy 2006/42/WE. Wiele maszyn jednak stosowanych w nowych liniach produkcyjnych to maszyny jednostkowe, do nietypowych zastosowań, i wtedy należy projektować je w oparciu o normy ogólne.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9/10 (192/193) Wrzesień/Październik 2023

pobierz pdf