19 czerwca 2024


W dniu 23 stycznia miała miejsce premiera najnowszej wersji oprogramowania ANSYS 18.0. Poniżej przedstawiamy krótki opis wybranych nowości systemu dotyczących produktów przepływowych.

ansys news
Przykład zastosowania techniki Overset mesh. Siatki poszczególnych elementów są wygenerowane niezależnie. Symulacja zawiera elementy ruchome, dzięki zastosowaniu nakładania się siatki nie jest konieczny tzw. remeshing.

Zacząć należy od spraw związanych z licencjonowaniem produktów. Zmieniono zakres licencji według koncepcji kupowania, nie konkretnego produktu przepływowego, takiego jak ANSYS Fluent czy ANSYS CFX, ale całego pakietu narzędzi. I tak, na przykład, odpowiednikiem licencji na oprogramowanie ANSYS Fluent będzie teraz cały pakiet programów: ANSYS Fluent, ANSYS CFX, narzędzia do generacji siatki, SpaceClaim Direct Modeler, DesignXplorer i dodatkowo cztery licencje HPC. Dla obecnych klientów dobrą wiadomością jest możliwość przejścia z poprzednio zakupionych licencji na nowe, co wiązać się będzie z dostępem do szeregu dodatkowych programów.
Przechodząc do dwóch głównych produktów przepływowych ANSYS’a: program ANSYS Fluent pozostaje flagowym produktem do analiz przepływowych, a program ANSYS CFX jest pierwszym wyborem jeśli chodzi o symulacje maszyn wirnikowych. Z nowości warto zwrócić uwagę na szybki rozwój możliwości technologii Overset mesh. Jest to podejście pozwalające na niezależną generację siatki obliczeniowej dla różnych obszarów a następnie nałożenie siatek już wewnątrz solwera przepływowego, w tym wypadku Fluenta. W wersji 18.0 technologia ta może być zastosowana dla przepływów ściśliwych liczonych za pomocą solwera density-based, w pełni wspierane są też ruchome elementy. Ponadto rośnie liczba symulacji walidacyjnych przygotowywanych przez producenta, jak i przez użytkowników oprogramowania.  
Druga interesująca technologia znajdująca swoje rozszerzenie w najnowszej wersji oprogramowania, to metoda operatora sprzężonego (adjoint solver). Możliwe jest obecnie wykonanie analizy wrażliwości połączonej z odpowiednią deformacją siatki dla maszyn wirnikowych. Zwiększone zostały też możliwości optymalizacji dla analiz przepływowych z wymianą ciepła.
Trzeci z widocznych trendów rozwoju, w tym wypadku już oprogramowania ANSYS jako całości, to możliwości dopisywania własnej funkcjonalności za pomocą tzw. Ansys Customization Toolkit. Liczba dostępnych w ANSYS ACT Store nakładek jest stale zwiększana, dostępne są już nie tylko dodatki przygotowane przez producenta ale również przez użytkowników. Począwszy od narzędzi ułatwiających generację siatki, po dedykowane szablony przygotowania symulacji np. do celów symulacji mieszalników czy układów wentylacji a kończąc na narzędziach do optymalizacji. Jest to kierunek który będzie silnie rozwijany w najbliższym okresie.
Szereg zmian wprowadzono również do programów do generacji siatki. W ANSYS Meshing zaimplementowano najnowszy algorytm CutCell, przyspieszono również generację siatki dla skomplikowanych geometrii. W programie Fluent Meshing przyspieszono działanie opcji opakowywanie (wrapping). Usprawniany jest również ciągle interfejs użytkownika, tak aby był bardziej „przyjazny”. Zwrócić uwagę można na udostępnienie około stu funkcji użytkownika przygotowanych w języku SCHEME dostępnych przez interfejs tekstowy.
Wiele usprawnień i nowych opcji znaleźć można również w produktach mechanicznych i elektromagnetycznych.  

Adam Piechna
SymKom