26 lutego 2024


DNV GL, organizacja specjalizująca się w klasyfikacji i kontroli jakości, przygotowała normy na potrzeby certyfikacji produktów wytwarzanych w technologiach przyrostowych, stosowanych w przemyśle morskim i paliwowym.

Ciągły rozwój branży wytwarzania addytywnego sprawia, że w coraz liczniejszych obszarach przemysłu pojawiają się produkty druku 3D. Dla przemysłu okrętowego i off-shore otwierają się nowe możliwości, związane z zastosowaniem tych technologii, łącznie z możliwością wytwarzania podzespołów i części zamiennych także bezpośrednio na pokładzie statku czy platformy. Elementy użytkowane w warunkach oceanicznych muszą jednak spełniać odpowiednie wymagania.

Przygotowane przez DNV GL normy dotyczą różnych parametrów, mających wpływ na produkt końcowy, od zastosowania materiałów, przez ocenę technologii, transfer danych, po sam proces druku i obróbki wykończeniowej. Certyfikat ma pozwolić użytkownikom końcowym na swobodny wybór produktów o gwarantowanej jakości, a producentom i dostawcom otwiera dostęp do branży okrętowej i off-shore.

www.dnvgl.comwww.dnvgl.com