16 kwietnia 2024

 

Figure v5 0

Naukowcy z Uniwersytetu Browna opracowali nową metodę otrzymywania wytrzymałych próbek metali, która w odróżnieniu od stosowanych obecnie technik obróbki mechanicznej, takich jak walcowanie czy prasowanie, jest procesem oddolnym.

Zagęszczona sieć krystaliczna jest otrzymywana w warunkach laboratoryjnych, bez użycia dużej siły zewnętrznej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie jednolitego rozmiaru ziaren, stosownie do zakładanych charakterystyk metalu. Nanostrukturalna kompresja możliwa jest dzięki specjalnej obróbce chemicznej, eliminującej ligandy, które utrudniają powstawanie więzi między nanocząstkami metalu. Poddane obróbce chemicznej nanocząstki można łatwo układać, budując ściśle dopasowane struktury niczym z klocków. Otrzymywane w ten sposób próbki metali są kilkakrotnie twardsze od standardowych stopów, zachowują jednak normalne parametry przewodzenia elektrycznego czy odbicia światła. Tą metodą można także otrzymywać tzw. szkło metaliczne. Metoda została opatentowana i może znaleźć komercyjne zastosowanie w przemyśle.

brown.edu