22 lipca 2024

 

Włókna z dwutlenku węgla

Naukowcy z laboratorium narodowego Brookhaven DoE (Departamentu Energii USA) oraz uniwersytetu Columbia opracowali metodę uzyskania włókien i nanorurek węglowych z dwutlenku węgla. Podczas reakcji powstaje również wodór, który wykorzystać można jako paliwo alternatywne.

Zasadniczo przekształcenie gazu w nanowłókna węglowe wymaga tandemowych reakcji elektrochemicznych i termochemicznych. Dotąd podobne eksperymenty odbywały się w bardzo wysokich temperaturach, sięgających ponad 1000 °C, pod wysokim ciśnieniem. Opracowana metoda wymaga temperatur poniżej 400 °C i odbywa się w zwykłam ciśnieniu atmosferycznym.

Osiągnięcie sukcesu wymagało podziału reakcji na etapy. Pierwszym z nich było otrzymanie tlenku węgla przy użyciu katalizatora zawierającego pallad osadzany na węglu. Następnie działa aktywowany termicznie katalizator ze stopu żelaza i kobaltu. Otrzymane włókna lub nanorurki mogą mieć wiele zastosowań.

Profesor Jingguang Chen uważa, że warto dla nich znaleźć szersze zastosowanie w budownictwie, jako dodatek do betonu. Co istotne, w praktycznie każdym zastosowaniu włókna nadają się do recyklingu.

bnl.gov