22 kwietnia 2024

 

Projektowanie mechaniczne w programach CAD opiera się w większości przypadków na składaniu gotowych elementów (np. łożysk, śrub) i wykorzystaniu podstawowych obiektów bryłowych (np. prostopadłościanów, stożków, klinów itd.) do budowania modelu 3D. Ale nie zawsze tak jest – zdarzają się przypadki, w których należy wykonać szereg operacji dodatkowych, aby uzyskać oczekiwany wynik. Dotyczy to także opisanych w tym artykule – wałka ze spiralnym rowkiem w kształcie ślimaka oraz elementu mocującego.

Wiktor Mielczarek

Sposób pierwszy
W pierwszej części artykułu przedstawimy tworzenie modelu 3D na podstawie płaskich profili. I tak, w celu wykonania wałka rysujemy najpierw, korzystając z pomocniczych linii konstrukcyjnych, zewnętrzny kształt profilu, którego fragment przedstawiony jest na rysunku 1.

turbocad  20 projektownie detali

Rys. 1

Następnie przy pomocy polecenia Obracanie dokonujemy obrót profilu dookoła osi X w  zakresie 360 stopni. Profil nie musi być utworzony z pojedynczej polilinii, ważne, aby poszczególne linie, łuki czy splajny tworzyły połączony łańcuch automatycznie rozpoznawany przez program. W efekcie wykonanego polecenia tworzony jest obiekt bryłowy. W przypadku, gdy chcemy utworzyć powierzchnie, wystarczy aby obiekt 2D nie był ciągły. Ale możliwe jest także przekształcenie w dowolnej chwili obiektu bryłowego na obiekt powierzchniowy lub siatkowy (bez wypełnionego środka). W  naszym przypadku pozostajemy przy obiekcie bryłowym (Rys. 2)
Jeżeli konieczne są dodatkowe elementy wałka, np. wykonanie wpustu lub fazowanie ostrych krawędzi, to prace nad projektem przebiegają w  sposób wcześniej opisywany w kilku artykułach dotyczących programu TurboCAD (we wcześniejszych wydaniach Projektowania i  Konstrukcji Inżynierskich). I tak do wykonania wpustu definiujemy najpierw jego kształt – na rysunku 3 jest to prostopadłościan z zaokrąglonymi ściankami – który służy do wykonania operacji odejmowania boolowskiego dwóch brył.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (75) grudzień 2013