13 czerwca 2024


Podstawą powodzenia w produkcji detali metodą wtrysku jest dobrze zaprojektowana forma wtryskowa i konstrukcja samego detalu. A jednym z istotniejszych zagadnień pojawiających się podczas produkcji formy wtryskowej jest uwalnianie wypraski z gniazda formującego.

Anna Kocur

Najważniejszy wpływ na uwalnianie wypraski z formy ma konstrukcja samego detalu. To od niej będzie w dużej mierze zależał koszt wykonania, trwałość i właściwa praca formy, ale także koszt i wydajność późniejszej produkcji. Zdarza się, że w wielu firmach konstruktorzy projektujący detal nie mają doświadczenia lub nie znają do końca zasad projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych i projektują detal nietechnologiczny. Wówczas to na konstruktora narzędzia, jakim jest forma wtryskowa, spada konieczność naniesienia poprawek technologicznych: wprowadzenie pochyleń czy przeformowanie detalu.

przyklad formy uwalniany detal
Rys. 1    Przykład formy, w której detal uwalniany jest przez proste jej otwarcie

Konstrukcja formy oraz sposób wypychania detalu z formy warunkują tryb pracy narzędzia podczas produkcji seryjnej. Produkcja ta może się odbywać w cyklu automatycznym, półautomatycznym i ręcznym.
Konstrukcja formy wtryskowej jest uzależniona od budowy detalu (grubości ścianek, podcięć zewnętrznych i wewnętrznych, zbieżności, rodzaju zastosowanego tworzywa, jakości powierzchni finalnego produkt) i możemy ją podzielić na konstrukcje o następujących sposobach uwalniania wyprasek:

  • przez proste otwarcie formy,
  • przez segmenty odsuwane: suwaki, rdzenie boczne i szczęki
  • przez segmenty wykręcane,
  • poza formą przez segmenty wyjmowane.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (127) kwiecień 2018