22 kwietnia 2024


(artykuł reklamowy)

Firma Timken, producent łożysk i elementów napędowych, opracowała nową generację zmniejszających zużycie paliwa łożysk stożkowych FE (Fuel Efficiency). Nowa generacja łożysk uzyskuje podobne, a w niektórych przypadkach nawet lepsze wyniki od łożysk kulkowych skośnych, co wykazały badania porównawcze przeprowadzone na opracowanym symulatorze badawczym.

Jean Merckling

Łożyska kulkowe skośne (dwurzędowe) mają istotny udział w rynku jako ułożyskowania zębników osi i są stosowane częściej niż łożyska stożkowe, ze względu na swoją wysoką sprawność, szczególnie w temperaturze 40 °C i warunkach NEDC (New European Driving Cycle), stosowanych do określenia poziomów emisji CO2.

nowa generacja lozysk stozkowych
Rys. 1 Porównanie łożysk stożkowych Timken (po lewej) i łożysk kulkowych skośnych (po prawej) jako ułożyskowanie zębnika

Firma Timken zbadała wykorzystanie łożysk stożkowych, w celu zmniejszenia zużycia paliwa w osiach samochodów dostawczych, aby lepiej poznać rzeczywistą sprawność tych łożysk w porównaniu do łożysk kulkowych skośnych. Na podstawie badań, przeprowadzonych we współpracy z wiodącym producentem osi, firma Timken opracowała nową generację łożysk stożkowych zmniejszających zużycie paliwa FE, osiągających porównywalne poziomy sprawności, co łożyska kulkowe skośne.

Testy nowego rozwiązania łożysk stożkowych FE
Po fazie projektowej i wykonaniu prototypów nowych łożysk FE, łożyska poddano pełnemu cyklowi testów w Centrum Technologicznym Timken (Canton, Ohio, USA) w celu porównania ich wydajności i sprawności z łożyskami kulkowymi.
Pierwszym etapem badań była ocena zastosowania w rzeczywistych warunkach pracy. Zbadano rzeczywisty przepływ oleju przez łożyska zębnika w istniejących konstrukcjach osi napędowych. Oś tylnego mostu została wyposażona zarówno w łożyska kulkowe, jak i nowe łożyska FE, a pomiar przepływu oleju wykonano przy różnych prędkościach wałka zębnika i temperaturach oleju. Testy przeprowadzono dla obu typów łożysk.
Na podstawie otrzymanych wyników, do badań sprawności łożysk na symulatorze zębnika wybrano trzy poziomy przepływu oleju: 0,7 l/min (przy temp. 40, 60, 80 i 100 °C), 1,6 l/min i 2,6 l/min (przy temp. 60, 80 i 100 °C).

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (129) czerwiec 2018