19 maja 2024


Poprzez konsekwentne stosowanie zestandaryzowanych elementów znormalizowanych możliwa jest maksymalna oszczędności kosztów podczas budowy narzędzi i form oraz magazynowania wyprodukowanych elementów z tworzywa sztucznego. Zastosowanie znormalizowanych elementów do budowy form umożliwia również zdecydowane zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji i wydajności produkcji.

Andreas Sutter

Elementy znormalizowane zyskują obecnie coraz większe znaczenie w budowie narzędzi i form. Części z tworzyw sztucznych muszą być zespolone, co powoduje, że formy wtryskowe powinny spełniać stale rosnące wymagania. Również bardzo krótkie terminy wykonywania nowych projektów są przyczyną coraz częstszego stosowania elementów znormalizowanych, ponieważ w wielu przypadkach niemożliwe jest wyprodukowanie określonych części w wymaganym, krótkim czasie; pomijając fakt, że byłoby to po prostu nieekonomiczne.
Form-Meusburger_sWysokiej jakości elementy znormalizowane tworzą podstawę dla produkcji form wtryskowych. Wszystko rozpoczyna się od budowy narzędzia. Producent elementów znormalizowanych oddaje do dyspozycji konstruktora wymagane dane CAD, dotyczące wybranych elementów konstrukcyjnych. W wyraźnym stopniu upraszcza to konstrukcję, ale też pozwala na ogromną oszczędności czasu, już na tym, początkowym etapie projektowania. Konstruktor może kilkoma kliknięciami myszki zaimportować standardową część z katalogu cyfrowego producenta do swojego programu CAD i umieścić w odpowiednim miejscu w strukturze formy. Ponadto, otrzymuje on także cenne wskazówki dotyczące prawidłowego montażu i właściwego zastosowania produktu. Dla konstrukcji specjalnych dostępna jest zazwyczaj tylko niewielka ilość danych praktycznych, dotyczących planowania, wymiarowania i eksploatacji. Także w tym przypadku konstrukcja z elementów standardowych cechuje się oczywistymi zaletami. Gotowe elementy znormalizowane były wielokrotnie wypróbowywane i - w przeciwieństwie do elementów jednostkowych - nie niosą ze sobą ryzyka związanego z działaniem i bezpieczeństwem produkcji. Wymagają one zdecydowanie mniej nakładów, a zatem są także mniej kosztowne. W przypadku części zużywających się bardziej uzyskujemy oszczędność kosztów w ciągu całego okresu trwałości formy.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (31) kwiecień 2010