18 kwietnia 2024


Wyspy zaworowe Clever są kontynuacją oraz rozszerzeniem rodziny wysp zaworowych Multimach. Pierwszą wersją, która trafiła do produkcji, a zarazem prekursorem całej rodziny, była wersja MM (rok 2000). Wśród dostępnych wówczas konstrukcji charakteryzowała się wyjątkową modułowością oraz możliwościami konfiguracyjnymi. Następnie, w roku 2005, rozpoczęto produkcję wersji HDM, wprowadzając szereg modyfikacji takich jak: elektryczne złącze równoległe (automatyczne adresowanie zaworów), stopień ochrony IP 65 (możliwość montażu na zewnątrz szaf sterowniczych), odporność na wibracje oraz uszczelnienia FPM/FKM, zapewniające odporność na wszystkie w zasadzie związki chemiczne występujące w instalacjach sprężonego powietrza. Biorąc pod uwagę znaczny rozwój możliwości zastosowań podzespołów elektronicznych oraz rosnące wymagania stawiane przez współczesne aplikacje, Metal Work wprowadził następną generację wysp zaworowych: Clever Multimach – CM.

Cezary Pacholik

Do 32 zaworów na jednej wyspie
Podobnie do wcześniejszej wersji (HDM) połączenie elektryczne nowego zaworu z Clever Center następuje automatycznie po jego montażu w wyspie - poprzez zabudowane w każdym module 9-cio stykowe złącze.

FCAT02070
Rys 1. Wyspa zaworowa Clever Multimach

Różnicę stanowi maksymalna ilość zaworów oraz rodzaj komunikacji wewnątrz wyspy.
CM charakteryzuje się możliwością umieszczenia na jednej wyspie do 32 zaworów (pilotów), co stanowi dwukrotność w stosunku do wersji wcześniejszej.
Aby zachować zwartość i kompaktowość konstrukcji, a jednocześnie umożliwić sterowanie dwukrotnie większej liczby zaworów, zdecydowano się na zmianę sposobu sterowania z równoległego (jedna cewka - jedna ścieżka) na szeregowy.
Równoległy sygnał napięciowy zamieniany jest w Clever Center (płyta zasilająca wyspę zaworową pneumatycznie oraz elektrycznie) na sygnał szeregowy, który jest przesyłany do zaworów na wyspie zaworowej (Rys. 2).


Grafico
Rys. 2. Obsługa sygnałów elektrycznych w Clever Center

Za odkodowanie sygnału szeregowego odpowiedzialny jest układ logiczny (zawierający układ scalony), zabudowany w każdym z modułów zaworowych (Rys. 3).

rys3
Rys. 3. Układ logiczny zaworów CM

Dodatkowo, wyspa umożliwia dowolną konfigurację sterowania NPN lub PNP. Zmiana polaryzacji odbywa się poprzez podanie lub zdjęcie z pinu konfiguracyjnego (nr 39) napięcia sterującego.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (36) wrzesień 2010