13 kwietnia 2024


Łukasz Piasecki

Optimus, belgijskiej firmy Noesis, jest oprogramowaniem przeznaczonym do połączenia różnych pakietów obliczeniowych. Posiada bezpośredni interfejs z różnorodnymi systemami CAD/CAE/CAM umożliwiając ich integrację w jedno środowisko symulacyjne. Ponadto, zaimplementowane algorytmy optymalizacyjne ułatwiają poprawę własności modelowanych konstrukcji.


optimus

Faza projektowania elementu wymaga przeanalizowania różnych konfiguracji parametrów wejściowych i ich wpływu na poprawne działanie urządzenia. Przy błędnych założeniach projektowych, klienci mogą otrzymać niesolidny produkt, który nie będzie spełniał ich oczekiwań. Zawodność wyrobu skutkuje częstymi reklamacjami, problemami z usługą gwarancyjną czy – w efekcie – osłabieniem pozycji marketingowej producenta. Oprogramowanie Optimus rozwiązuje te problemy poprzez automatyczną analizę wartości parametrów konstrukcyjnych na etapie wirtualnego modelu, które determinują niezawodną pracę w warunkach rzeczywistych.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (67) kwiecień 2013