24 maja 2024


(artykuł sponsorowany)


„Lekka konstrukcja” to od dawna podstawowe zagadnienie w działalności badawczo-rozwojowej innowacyjnych przedsiębiorstw. Przykładowo, w branży motoryzacyjnej są to rozwiązania lekkich konstrukcji samochodów, które już obecnie pozwalają spełniać przyszłe normy dotyczące zawartości CO2 w spalinach. 

Połączenia bezpośrednie w tworzywach sztucznych zyskują na znaczeniu dzięki przydatności stosowanych w nich elementów złącznych, ale dotyczy to także wielu innych obszarów zastosowań. Wkręt EJOT Delta PT – będący od wielu lat wzorcem pewnych i bezproblemowych połączeń bezpośrednich w tworzywach sztucznych – spełnia te nowe wymagania.

„Tajemnica” wkrętu Delta PT kryje się w geometrii jego gwintu. Analizując proces odkształcania i przemieszczania się materiału w elemencie łączonym, podczas formowania gwintu zoptymalizowano geometrię zarysu. Kąt zarysu gwintu w Delcie PT umożliwia znaczną redukcję naprężenia promieniowego, w porównaniu z konwencjonalnymi kątami zarysu wynoszącymi 60° (np. w blachowkrętach). Kąt wynoszący w Delcie PT 20°, względnie 30°, wywołuje jedynie nieznaczne naprężenia promieniowe, dzięki czemu można zrealizować konstrukcje o bardzo cienkich ścianach. W utwardzonych termoplastach taka geometria gwintu umożliwia optymalny wpływ uformowanego materiału tworzywa sztucznego.

EJOT-Delta-PT
EJOT Delta PT - przebieg procesu wkręcania w komponentach tworzywowych

Skok gwintu we wkręcie EJOT Delta PT umożliwia uzyskanie dużej siły zacisku przy jednocześnie małych naciskach powierzchniowych w tworzywie sztucznym. Już przy niewielkiej głębokości skręcania uzyskuje się dużą powierzchnię nośną gwintu. Jest to kolejny czynnik przyczyniający się do zmniejszenia masy urządzenia. 

Dzięki wysokiej wytrzymałości pojedynczego połączenia, można zmniejszyć ilość wymaganych połączeń. Dalszą redukcję masy umożliwia wybór materiału wkrętu, którym nie musi być stal czy aluminium. Tym nowym, innowacyjnym materiałem jest tworzywo sztuczne! Nowy wkręt Delta PT P został wykonany z termoplastycznego tworzywa konstrukcyjnego Grivory HTV-5H1, które w 50% składa się z włókna szklanego. Wkręty te umożliwiają taką samą pewność połączenia jak wkręty metalowe. Przy identycznych wymiarach geometrycznych, wkręt Delta PT P z tworzywa sztucznego jest o 85% lżejszy niż jego odpowiednik ze stali.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (67) kwiecień 2013