13 czerwca 2024


Projektując urządzenia i różnego rodzaju mechanizmy, najczęściej konieczne, a przynajmniej bardzo przydatne, jest sprawdzenie ruchliwości urządzenia. Począwszy od ręcznego sprawdzenia ruchu, poprzez automatyczne wymuszenie, a na symulacji ruchu rzeczywistego kończąc.


Bernard Pacula

Oczywiście, w przypadku połączeń obrotowych, czy przemieszczania się wzdłuż osi, sprawa jest bardzo prosta. Zazwyczaj wystarcza w tym celu przeciągnąć ręcznie obiekt lub wymusić w symulacji ruchu obrót danego elementu. To wystarczy by móc sprawdzić zachowanie prostych mechanizmów. Często jednak, w przypadku maszyn ciężkich, stosowanych np. w górnictwie lub w maszynach drogowych, stosowane są napędy hydrauliczne. Elementem wymuszającym jest siłownik hydrauliczny, który należy zamodelować, a w późniejszym etapie także zasymulować.
W Solid Edge, najprostszym sposobem zasymulowania siłownika, w celu umożliwienia sprawdzenia ruchliwości lub po prostu budowy takiego mechanizmu, jest zbudowanie go jako złożenia, które może być wykorzystywane w późniejszym etapie również w innych konstrukcjach.
Stwórzmy więc prosty model siłownika (rys. 1). W uproszczeniu składa się on z tłoczyska, cylindra, tłoka, uszczelnień; musi mieć oczywiście również elementy mocujące. Wszystkie jego części muszą być w pełni zdefiniowane relacjami pomiędzy sobą aby uniknąć problemów w przyszłości. Może się bowiem zdarzyć, iż brak pewnych relacji spowoduje „rozjechanie się” siłownika, a ich nadmiar – przesztywnienie uniemożliwiające wykonanie jakiejkolwiek symulacji mechanizmu.

1_hydra
Rys. 1

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (70/71) lipiec/sierpień 2013