18 kwietnia 2024


W doborze środka smarowego do przekładni najczęściej stosowane są zalecenia zawarte w normie ISO 6743-6, klasyfikacji AGMA oraz producentów przekładni. Dobierając olej do przekładni inny niż dotychczas stosowany, należy kierować się przede wszystkim zaleceniami wytwórcy urządzenia. Najczęściej producent przekładni podaje podstawowe charakterystyki zalecanego środka smarnego.

Marcin Grudzień

Dobór oleju polega na porównaniu wymagań producenta przekładni z danymi katalogowymi środka smarnego. W przypadkach gdy przekładnia pracuje w temperaturach ujemnych, należy również wziąć pod uwagę własności niskotemperaturowe oleju, tzn. jego temperaturę płynięcia, która powinna być ok. 510 °C niższa od najniższej temperatury, w jakiej uruchamiana jest przekładnia.

olej

Dobierając środek smarowy do przekładni przemysłowej należy uwzględnić m.in. następujące czynniki (konstrukcyjne i eksploatacyjne), które mają istotne znaczenie dla jej poprawnej pracy oraz trwałości:

  • typ przekładni,
  • prędkość obrotowa,
  • stopień redukcji,
  • przenoszona moc,
  • powierzchnia styku zębów,
  • charakterystyka przenoszonych obciążeń
  • temperatura pracy (najwyższa i najniższa),
  • sposób smarowania.

Eksploatacja oleju w przekładniach przemysłowych
Okres eksploatacji olejów w przekładniach zależy od warunków pracy. W umiarkowanych warunkach pracy przekładni czas eksploatacji wynosi od pół do jednego roku. W trudnych warunkach okres ten może ulec skróceniu nawet do jednego miesiąca. Z praktyki eksploatacyjnej wynika, że dopiero po przekroczeniu pewnych parametrów należy podjąć decyzję odnośnie dalszej eksploatacji środka smarowego. Wartości graniczne tych parametrów przyjęto na podstawie badań doświadczalnych. Osiągniecie tych wartości nie oznacza, że olej należy wymienić, ale że od tej chwili trzeba zwrócić
na niego większą uwagę i częściej go badać.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (136/137) styczeń/luty 2019

Jak zakupić