28 maja 2024


Celem projektu LASIMM jest skonstruowanie platformy, łączącej możliwości różnych technologii, m.in. technik wytwarzania przyrostowego, obróbki skrawaniem i plastycznej, metrologii przemysłowej i kontroli jakości. Taka platforma ma stanowić optymalne rozwiązanie na potrzeby hybrydowego wytwarzania dużych, jednolitych elementów konstrukcyjnych, zapewniając jednocześnie oszczędność kosztów rzędu 50%, w porównaniu do konwencjonalnych metod produkcyjnych.

Jacek Zbierski

LASIMM (Large Additive Subtractive Integrated Modular Machine), czyli wielkogabarytowa, zintegrowana, modułowa platforma przyrostowo-obróbcza, zakłada integrację kilku procesów technologicznych w ramach jednej platformy. Jak tłumaczy Eurico Assunção – wicedyrektor EWF (European Federation for Welding, Joining and Cutting) i koordynator projektu – podczas gdy tzw. konsumencki druk 3D cieszy się dużą popularnością, realne znaczenie ma produkcja przemysłowa i sektor konstrukcyjny, i to właśnie na tym polu technologia przyrostowa może wywrzeć najbardziej znaczący i trwały wpływ. Jego zdaniem rozwój wytwarzania przyrostowego osiągnął punkt zwrotny, a projekt LASIMM ma w tej sytuacji utorować drogę do drukowania w przyszłości całych struktur konstrukcyjnych.

lasimm1

W założeniu, platforma ma być w stanie produkować funkcjonalne części o żądanej dokładności w zakresie zakładanych tolerancji i odpowiednim wykończeniu powierzchni, z zachowaniem odpowiedniej efektywności wykorzystania materiałów. Dla realizacji projektu zawiązano konsorcjum pod auspicjami programu Horizon 2020, w którego skład weszły dwa instytuty badawcze, dwie uczelnie wyższe, dostawcy podzespołów i oprogramowania oraz partnerzy przemysłowi.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (138) marzec 2019

Jak zakupić