22 kwietnia 2024

 

Andrzej Wełyczko

Definicja interfejsów (obiektów typu Mechanical Interface) to pierwszy krok procesu automatycznego generowania tolerancji wykonawczych. Jeśli docelowo tolerancje geometryczne miałyby być generowane automatycznie, to konieczne jest zdefiniowanie kolejnego typu relacji: Mechanical Junction (MJ). Mechanical Junction to nieustrukturyzowany zestaw interfejsów mechanicznych pojedynczej części zespołu, konieczny do poprawnego pozycjonowania oraz utrzymywania pozycji tej części w złożeniu. W systemie 3DEXPERIENCE CATIA można zdefiniować trzy różne typy relacji typu MJ:

  1. Część główna (Main Part): relacja MJ w pełni definiuje położenie rozpatrywanej części.
  2. Blok główny (Main Block): relacja MJ w pełni lub częściowo definiuje położenie zestawu części (bloku), który zawiera rozpatrywany komponent.
  3. Pomocniczy (Auxiliary): relacja MJ całkowicie lub częściowo definiuje położenie innej części lub bloku.

Polecenie, które pozwala zdefiniować tego typu relacje to Mechanical Junction Creation, dostępne w aplikacji 3D Tolerancing & Annotation (Rys. 18).

Rys18 Small
Rys. 18

Na przykład dla części Lower Support (Rys. 19) możemy zdefiniować relację Positioned on Ground (typu MJ), która jest powiązana ze zdefiniowaną wcześniej relacją Connected to Ground (typu MI).

Rys19 Small
Rys. 19

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym 7/8 (166/167) Lipiec/Sierpień 2021

Jak zakupić