25 lipca 2024

 

17b powierzchni aluminium po nałożeniu AC 130 2

W ramach projektu INNOLOT PrimaryComp, przy współpracy z zespołem naukowców z Politechniki Lubelskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Józefa Kuczmaszewskiego, przeprowadzono szereg badań (fizycznych i mechanicznych), mających na celu porównanie i wytypowanie metod do przygotowania powierzchni materiałów kompozytowych oraz aluminium do procesu klejenia w celu zapewnienia sklein o wysokiej wytrzymałości.

Małgorzata Wilk

Główne założenia metodologiczne planu badawczego wraz z podziałem na kolejne etapy obejmowały następujące zadania:

 • wytypowanie materiałów odpowiednich do przeprowadzenia badań,

 • wytypowanie znormalizowanych metod preparacji powierzchni dla aluminium i dla kompozytów wzmocnionych włóknem węglowym (ang. Carbon Fibre Reinforced Plastic, CFRP)

 • wytypowanie nowoczesnych metod przygotowania powierzchni do procesu klejenia dla aluminium i dla CFRP,

 • przeprowadzenie preselekcji parametrów procesu dla nowoopracowanych metod przygotowania powierzchni,

 • weryfikacja poprawności przygotowania powierzchni rozwijanymi metodami poprzez pomiar SFE dla aluminium i dla CFRP,

 • przygotowanie próbek z aluminium gatunku 2024 oraz z CFRP do badań według zaleceń z normy ASTM D3528,

 • przygotowanie oprzyrządowania do procesu klejenia, by uzyskać skleiny o jednolitej grubości,

 • przygotowanie powierzchni materiałów przed procesem klejenia,

 • klejenie próbek o określonej konfiguracji, zgodnie z procedurami,

 • utwardzanie próbek,

 • pomiar grubości skleiny oraz badania nieniszczące (ang. Non Destructive Test, NDT),

 • przygotowanie próbek do badań mechanicznych, w tym sezonowanie próbek w wysokiej temperaturze oraz wysokiej wilgotności (ang. Elevated Temperature Wet, ETW),

 • wykonanie badań mechanicznych,

 • ocena zniszczenia próbek i weryfikacja z uzyskanymi parametrami wytrzymałościowymi,

 • analiza wyników i sformułowanie wniosków.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym 5/6 (176/177) Maj/Czerwiec 2022

Jak zakupić