19 czerwca 2024

 

laserowe spawanie hybrydowe

W spawalnictwie obserwuje się ciągły postęp. Może się wydawać, że spawanie laserowe, stosowane coraz częściej w produkcji wielkoseryjnej, rozwiązuje większość problemów, związanych z szybkością spawania i jakością spoiny, oraz likwiduje problemy zmian w materiale łączonym podczas spawania. Dla blach cienkich tak rzeczywiście jest. Jednak przy spawaniu blach grubszych (kilkunastomilimetrowych) ta technologia spawania sprawdza się jakby mniej. W takich przypadkach stosuje się więc spawanie hybrydowe – połączenie dwóch metod: spawania laserowego i metody spawania tradycyjnego, z elektrodą topliwą.

Aleksander Łukomski

Te dwie metody – spawanie laserowe i metodę z elektrodą topliwą – stosuje się w spawaniu hybrydowym prawie zawsze. Wiązka skoncentrowanej energii szybko topi ściany materiału i może wnikać na duże głębokości spawanych  materiałów, a elektroda topliwa po stopieniu powoduje spływanie materiału z tej elektrody do jeziorka spawalniczego. W skrócie proces spawania hybrydowego wygląda następująco. Laser zapewnia dużą gęstość mocy, potrzebną
do głębokich spoin, co umożliwia wysokie prędkości spawania, co z kolei zmniejsza dopływ ciepła i ogranicza zniekształcenia. W międzyczasie palnik MIG wypełnia lukę między częściami i zamyka połączenie drutem spawalniczym.

Czas wykonywania spoiny jest krótki. Metoda ta jest niewiele wolniejsza od samego spawania laserowego, a znacznie szybsza od metod MIG (metal w osłonie gazu obojętnego) i MAG (metal w osłonie gazu aktywnego), a także TIG
(wolfram w osłonie gazu obojętnego), jak też od spawania plazmowego.

Zastosowanie lasera pozwala skrócić czas spawania elektrodami topliwymi nawet o 80% w stosunku do spawania MIG/MAG. Dzięki tej metodzie można łączyć ze sobą elementy bardzo grube, gdzie proces spawania przebiega nawet na znacznej głębokości. Połączenia wykonane metodą spawania hybrydowego są wysokiej jakości, estetyczne i trwałe.

Występuje tu jednak wysoki koszt urządzeń. Droga jest kabina do spawania laserowego i monitoring spawania, ale też inne urządzenia, ponieważ z reguły takie stanowisko spawalnicze jest najczęściej fragmentem linii produkcyjnej. Koszty samego wykonania spoin są już porównywalne z innymi technikami. Metody tej nie można stosować w terenie ani przy naprawach.

Technologia spawania hybrydowego ma zastosowanie w przypadkach, w których ważna jest jakość spoiny i krótki czas jej wykonania.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11/12 (182/183) Listopad/Grudzień 2022

pobierz pdf