24 czerwca 2024

 

narzędzia skrawające

Współczesnej gospodarce towarzyszy duży rozwój materiałów konstrukcyjnych, używanych w produkcji seryjnej różnych wyrobów. Dotyczy to np. produkcji karoserii samochodów, ale też silników, turbin czy wyrobów w przemyśle zbrojeniowym. Zwłaszcza w tym ostatnim od dawna używane są materiały trudne w obróbce skrawaniem, jak np. stal Hadfielda. Obecnie na większą skalę pojawiły się nowe stopy metali; niektóre z nich mają bardzo twardą powierzchnię, zachowując miękki rdzeń, co przysparza technologom dużych trudności w doborze narzędzi do ich obróbki.

Julian Kiełczewski, Aleksander Łukomski

Spośród najnowszych materiałów największych trudności obróbczych przysparzają płyty typu sandwich, składające się z połączonych ze sobą na przemian warstw różnych stopów metali, takich jak tytan lub aluminium, z warstwami CFRP, tj. materiału kompozytowego zbrojonego włóknem węglowym z osłoną polimerową. W przypadku takich materiałów pojawiają się dodatkowe wymagania, aby podczas obróbki skrawaniem nie uszkodzić kolejnych warstw poprzez delaminację, przypalenie czy też uszkodzenia warstwy CFRP wiórami z warstw metalowych. Materiały te najczęściej wymagają narzędzi skrawających z nowszych tworzyw, często również składających się z kompozytów.

Poniżej przedstawiamy krótki przegląd materiałów na narzędzia skrawające.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (184/185) Styczeń/Luty 2023

pobierz pdf