24 kwietnia 2024

 

podesty platformy schody przemysłowe

Wśród wielu rozmaitych urządzeń i konstrukcji stosowanych i wykorzystywanych w przemyśle spotyka się między innymi podesty, pomosty, platformy, schody, drabiny, instalacje rurowe, konstrukcje stalowe itd. Część tych urządzeń służy do obsługi hali, jak np. instalacja wentylacyjna, kanalizacyjna, grzewcza czy wodna na cele sanitarne. Urządzenia te są na trwałe związane z halą i wynikają z dokumentacji technicznej budynku. Podlegają więc przepisom budowlanym i są zaprojektowane przez projektanta budownictwa o odpowiedniej specjalności. Jednak w produkcji potrzebne są jeszcze inne urządzenia i instalacje technologiczne, które najczęściej nie są związane z konstrukcją hali i nie są jej wyposażeniem. Są osobnymi zespołami, ustawianymi na posadzce, lub instalacjami prowadzonymi na oddzielnych konstrukcjach, np. stalowych, i nie muszą być zaprojektowane przez projektanta instalacji lub konstrukcji stalowej z uprawnieniami budowlanymi; nie podlegają też prawu budowlanemu.

Aleksander Łukomski

Do konstrukcji technologicznych maszynowych zalicza się pomosty, podesty serwisowe, podesty robocze, platformy, schody, ale też siatki bezpieczeństwa, konstrukcje stalowe dla transportu technologicznego, konstrukcje do podwieszenia np. zgrzewarek, zakręcarek lub innych maszyn. Niektóre z definicji, odnoszące się do tych konstrukcji, zawarte są w nieaktualnej już, ale ogólnie dostępnej normie PN-80/M-49060: Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania (wykaz aktualnych norm przedmiotowych przedstawiono w dalszej części opracowania).

Takie konstrukcje technologiczne nie podlegają co prawda prawu budowlanemu, lecz co do wymiarów i zasad zawartych w przepisach i normach powinny być z nimi zgodne. Tak więc projektant technolog lub konstruktor mechanik, projektujący te konstrukcje, musi znać zasady ich projektowania i je stosować. Dostępne są różne poradniki, tablice i przykłady, często tłumaczone z innych języków, powołujące się na różne normy. Mogą one być pomocne, jednak zawsze podczas projektowania koniecznie trzeba sprawdzić polskie przepisy, ponieważ niekiedy różnią się one (zwykle są ostrzejsze) od przepisów np. unijnych.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (196/197) Styczeń/Luty 2024

pobierz pdf