19 maja 2024

 

(artykuł reklamowy)

Współczesne podróże kolejowe nabierają nowego znaczenia w obliczu rosnącej świadomości ekonomicznej i ekologicznej. Pociągi stają się nie tylko szybkim i wygodnym środkiem transportu, ale także rozważaną alternatywą wobec innych opcji lądowych. W miarę rozwoju infrastruktury kolejowej, pojawiają się wyzwania, które wymagają innowacyjnych rozwiązań.

W odpowiedzi na te wyzwania, nasza firma RCC Nova Sp. z o.o. pracuje nad nowoczesnym modułowym sterownikiem elektronicznym, który ma na celu usprawnienie i zabezpieczenie procesów sterowania w przemyśle kolejowym. Skupiamy się na tworzeniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które zapewnią nie tylko niezawodność, ale także bezpieczeństwo podróżujących.

modułowa platforma sterownika elektronicznego
Modułowa platforma sterownika elektronicznego

Innowacyjna architektura modułowego sterownika elektronicznego

Kluczem do naszego innowacyjnego podejścia jest rozbudowana innowacyjna architektura modułowego sterownika elektronicznego, która umożliwia dostosowywanie systemu do różnorodnych zastosowań i potrzeb. Skupiamy się na zapewnieniu elastyczności i skalowalności, dzięki czemu nasz sterownik może być wykorzystywany zarówno w systemach kolejowych miejskich, jak i podmiejskich.

Architektura sprzętowa tego rozwiązania opiera się na zaawansowanej topologii magistrali gdzie każdy moduł komunikuje się z resztą przy pomocy magistrali w formie elastycznej taśmy. Dzięki tej strukturze, kolejne moduły mogą być bezproblemowo dodawane i usuwane, nie zakłócając pracy pozostałych komponentów. To kluczowe dla skutecznego rozwijania i dostosowywania systemu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby branży kolejowej oraz naszych klientów.

W ramach koncepcji modułowości powstały m.in. moduły obsługujące wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe, moduł sterowania silnikami BLDC oraz moduły z interfejsami komunikacyjnymi (m.in. CAN). Taka architektura umożliwia swobodne dostosowanie ilości wejść, wyjść oraz modułów silnikowych w zależności od konkretnych wymagań, co zwiększa efektywność i oszczędza koszty.

wizualizacja modułu analogowego sterownika
Wizualizacja modułu analogowego sterownika

Podobnie istotna jest warstwa oprogramowania, która odpowiada za realizację algorytmów sterowania oraz obsługę sygnałów wejściowych i wyjściowych. W przypadku oprogramowania również zdecydowano się na modularną architekturę – którą w łatwy sposób można dostosować do wybranej konfiguracji sprzętowej. Dzięki temu system jest w stanie precyzyjnie reagować na zmienne warunki i potrzeby podróży kolejowych, zapewniając płynność działania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jako priorytet

Nasza firma zdaje sobie sprawę z kluczowego znaczenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Wszystkie nasze rozwiązania są projektowane z myślą o minimalizacji ryzyka oraz ochronie pasażerów. W celu poprawnego zapewnienia bezpieczeństwa, nasz modułowy sterownik elektroniczny jest zaprojektowany zgodnie ze standardem SIL 2 (Safety Integrity Level) certyfikowanym przez renomowana instytucję TUV, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności.

Pierwsze wdrożenie naszej innowacyjnej platformy

Jako inauguracyjny przykład zastosowania naszej platformy modułowego sterownika, z dumą prezentujemy zastosowanie go w systemie sterowania zewnętrznymi stopniami w pojazdach komunikacji podmiejskiej niemieckich miast. Konfiguracja sprzętowa obejmuje moduł główny, dwa moduły wejść, moduł sygnałów wyjściowych oraz moduł sterowania dwoma silnikami BLDC. Sterownik odpowiada za sterowanie dwoma stopniami które odpowiednio wysuwa w zależności od wykrytej wysokości peronu. Sygnały sterujące napływają do sterownika z kabiny maszynisty.

Z uwagi na wysokie wymagania bezpieczeństwa na poziomie SIL2, nasz sterownik w sposób ciągły monitoruje stany wszystkich sygnałów a także obciążenie podczas ruchu stopni. Dzięki temu system może diagnozować potencjalne błędy i uszkodzenia. Dodatkowo, cykliczne testy modułów sygnałów wejściowych i wyjściowych przyczyniają się do zwiększenia niezawodności systemu, umożliwiając natychmiastowe wykrycie uszkodzeń i minimalizując potencjalne sytuacje niebezpieczne.

Bezpieczniejsza i wygodniejsza podróż w zasięgu ręki

Nasz innowacyjny modułowy sterownik elektroniczny jest odpowiedzią na wyzwania, z jakimi obecnie boryka się branża kolejowa. Skupiamy się na tworzeniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które zapewnią nie tylko skuteczne sterowanie urządzeniami stosowanymi w kolejnictwie, ale także podniosą standardy bezpieczeństwa podróżnych. Dzięki elastycznej architekturze i zaangażowaniu w zapewnienie doskonałych osiągnięć, nasza firma przyczynia się do poprawy jakości i komfortu podróży kolejowych na całym świecie.


Niniejsza publikacja powstała w oparciu o osiągnięte wyniki, jako konsekwencja zrealizowanego projektu badawczo-rozwojowego pn. „Modułowa platforma sterownika elektronicznego z cechami bezpieczeństwa SIL do zastosowań kolejowych, samochodowych oraz maszynowych” nr projektu POIR.01.01.01-00-0457/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.