19 czerwca 2024


Elementy systemu chłodzenia w gniazdach form wtryskowych, takie jak przegrody proste i spiralne są z reguły wykonane z mosiądzu. Jednak w przypadku mosiężnych przegród utrudnione jest uzyskanie efektywnego odprowadzania ciepła.

Opracowanie: Paweł Zabkiewicz

Tymczasem przegrody nowego typu, wykonane z poliftalamidu PPA wzmocnionego dodatkiem włókna szklanego, zapewniające turbulencyjny przepływ chłodziwa i eliminujące nieszczelności na styku krawędzi przegrody ze ścianką kanału chłodzącego, znacząco poprawiają efektywność chłodzenia (rys. 1).

r1
Rys. 1: Porównanie przegród mosiężnych
(z lewej) z nowo opatentowanym przez firmę D-M-E typem przegrody z poliftalamidu (z prawej)

Poliftalamid
Poliftalamid jest tworzywem konstrukcyjnym z grupy poliamidów charakteryzującym się doskonałymi własnościami termicznymi, mechanicznymi, wysoką stabilnością wymiarów i łatwością przetwarzania. Temperatura ugięcia pod obciążeniem 1,8MPa poliftalamidu wzmocnionego dodatkiem 33%  włókna szklanego wynosi 280°C, natomiast najwyższa temperatura przy ciągłym użytkowaniu wynosi 170°C. Odznacza się on również doskonałą odpornością na substancje chemiczne takie jak m.in.  glikol. Dzięki tym korzystnym cechom poliftalamid znalazł zastosowanie w budowie zespołów pracujących w wysokich temperaturach i wykorzystujących glikol, zwłaszcza w samochodowych chłodnicach, i idealnie nadaje się do zastosowania w budowie systemów chłodzenia form wtryskowych.
Konstruktor projektując system chłodzenia formy, zawsze analizuje przekroje wyprasek, starając się określić obszary, w których może wystąpić problem z odprowadzaniem ciepła. To właśnie w pobliżu takich miejsc należy pomyśleć o zamontowaniu przegród kanałów systemu chłodzenia.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 4 (31) kwiecień 2010