18 kwietnia 2024

 

W pracy inżyniera pojawiają się różne ograniczenia, czasem przeszkody, a nawet pułapki – pozatechniczne, o których podczas konstruowania czy projektowania, a później wykonawstwa maszyny najczęściej nie myślimy albo mamy o nich małe wyobrażenie. Do sfery z tym związanej można zaliczyć pojęcie należytej staranności. Jest ona coraz częściej przywoływana w umowach o dzieło, których przedmiotem jest działalność inżynierska.

Aleksander Łukomski

Należyta staranność jest to obowiązek stron stosunków umownych do staranności ogólnie wymaganej w kontraktach danego rodzaju. Nie powinna to być nadmierna, przesadna staranność, która jest przekroczeniem ogólnie przyjętych wymogów należytej staranności, ale powinna ona być optymalna i normalna. Jej przeciwieństwem jest rażące i świadome niedbalstwo.

Należyta staranność wynika z art. 355 k.c. i rozumiemy przez nią staranność ogólnie wymaganą w stosunkach gospodarczych. Jest to jednak dosyć szerokie pojęcie, co przy stale zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej powoduje, że nie zawsze można zastosować proste wzorce wynikające z k.c. (dostępne jest obszerne orzecznictwo sądowe dotyczące należytej staranności, obejmujące różne aspekty działalności gospodarczej).

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym styczeń/luty 1/2 (160/161) 2021

Jak zakupić