18 kwietnia 2024

 

due diligence lead

Inżynierowie w swojej działalności zawodowej realizują różne prace. Poza projektowaniem, konstruowaniem i szeroko pojętą technologią, ich wiedza i doświadczenie jest nieodzowne w pracach eksperckich, w różnego rodzaju ocenach, ekspertyzach, opiniach technicznych czy orzeczeniach wykonywanych również dla firm i zawodów, które z techniką mają niewiele wspólnego, jak np. prawnicy czy ekonomiści. Jednym z ważniejszych działań inżynierów w tym zakresie jest opracowywanie tzw. due diligence, czyli w uproszczeniu, rzetelnej i wiarygodnej oceny i wyceny przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Aleksander Łukomski

Due diligence to opracowanie, w którym poddaje się dogłębnej analizie podmiot, w który ma się zamiar zainwestować, czyli dokonuje się analizy przedinwestycyjnej. Działanie to, podejmowane ze względu na wskazane ograniczenie dobrej wiary w obrocie handlowym, podejmowane jest w myśl łacińskiej maksymy – caveat emptor (niech kupujący się strzeże). Celem wszystkich inwestorów, małych i dużych, jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji, przy możliwie minimalnym ryzyku. Regułą jest jednak proporcjonalna zależność tych dwóch wartości – im większe ryzyko tym większy zysk. Bezpośredni wpływ na osiągnięcie przychodów z inwestycji w instrument finansowy jest trudny lub wręcz niemożliwy, można jednak zminimalizować ryzyko transakcji przeprowadzając badanie, właśnie due diligence, które polega na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego i ma na celu ustalenie silnych i słabych stron badanego przedsiębiorstwa, oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla nabywcy. Jest ono koniecznym czynnikiem warunkującym sukces przy transakcji przejęcia. Proces due diligence powinien umożliwić:

  • zidentyfikowanie ryzyka prowadzenia działalności w danym kraju oraz zaznajomienie się z uwarunkowaniami biznesowymi, prawnymi, i podatkowymi;

  • ocenę ryzyka przeprowadzenia transakcji będącego funkcją ryzyka sektora rynku oraz specyficznego ryzyka przedsiębiorstwa.

 

Całe opracowanie jest dostępne jak ebook

pobierz pdf