26 czerwca 2024

 

Kalander niebezpieczna maszyna

Istnieje szereg przepisów i norm, których stosowanie w budowie maszyn powinno zapewniać, że operacje technologiczne realizowane za pomocą maszyn są zgodne z założeniami technologów i konstruktorów tych maszyn, a także że są one bezpieczne dla operatorów i osób postronnych w trakcie pracy na nich. Jednak niektóre operacje technologiczne wciąż wymagają dużego udziału operatora w realizacji operacji technologicznych i jego bliskiej współpracy z maszyną. Bywa że praca na tych maszynach może stać się niebezpieczna. Do takich maszyn można zaliczyć kalander, zwłaszcza używany do wytwarzania folii z mieszanek tworzyw termoplastycznych, a także do wytwarzania mieszanek gumowych w produkcji np. dętek i opon.

Aleksander Łukomski

Kalander – maszyna służąca do walcowania, złożona z dwóch lub więcej obracających się walców, pomiędzy którymi przeprowadza się prasowane materiały. Służy ona do:

  • nadawania połysku i wygładzania papieru, folii z tworzywa oraz tkanin lub też wytłaczania na nich wzorów,

  • tworzenia mieszanek z tworzyw plastycznych lub mieszanek gumowych,

  • tworzenia pasów, taśm i folii, również wielowarstwowych, z tworzyw termoplastycznych lub gumowych.

W hutnictwie zwykle używa się nazwy walcarka, mimo że proces walcowania blach przebiega podobnie jak kalandrowanie innych materiałów w przemyśle włókienniczym, papierniczym, gumowym czy tworzyw sztucznych, a maszyny wyglądają podobnie.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11/12 (194/195) Listopad/Grudzień 2023

pobierz pdf