25 lipca 2024

f2024

 

megane ev gniazda ładowania

Jak stać się samowystarczalnym? Jest to pytanie, które zapewne zadaje sobie wiele osób, nie podejmując przy tym żadnych działań. Okazuje się, że przy odpowiedniej wiedzy i samozaparciu można uzyskać dużą niezależność, a nawet jeździć samochodem za darmo.

 

(artykuł reklamowy)

Elementy mocujące w zastosowaniach wysokoobrotowych Revolox Smalley

Z elementami mocującymi do zastosowań wysokoobrotowych związane są najczęściej następujące problemy:

 • masywna konstrukcja wymagająca dodatkowych elementów pomocniczych;
 • wydłużony czas fazy rozwoju produktu;
 • wydłużony czas produkcji i montażu;
 • wysoki koszt całkowity;
 • i co najgorsze – defekty mocowania.

W niniejszym artykule chcielibyśmy omówić niektóre konwencjonalne rozwiązania, których próbowali nasi klienci, zanim zwrócili się do naszego zespołu inżynierów.

Typowe problemy z pierścieniami osadczymi w zastosowaniach wysokoobrotowych

Konstruktorzy, którzy mieli do czynienia z pierścieniami osadczymi w swoich projektach doświadczyli między innymi takich problemów jak:

 • trudności z rozgięciem pierścienia podczas procesu instalacji – ze względu na masywny przekrój pierścienia;
 • nadmierne wibracje wynikające z niewyważenia pierścieni osadczych;
 • odgięcie i awaria na wysokich obrotach.

uszkodzony pierścień osadczy
Uszkodzony pierścień osadczy – wygięty pod wpływem wysokich obrotów

Typowe problemy z alternatywnymi rozwiązaniami w zastosowaniach wysokoobrotowych

Wśród sposobów na przezwyciężenie mankamentów pierścieni osadczych, stosowanych w przemyśle można wyróżnić:

 • zastosowanie dodatkowych elementów montażowych utrzymujących pierścień i zapobiegających jego rozszerzeniu,
 • zespawanie końcówek pierścienia osadczego po instalacji, by zapobiec jego rozszerzeniu,
 • przeprojektowanie konstrukcji w celu całkowitej eliminacji pierścienia.

Generalnie większość takich rozwiązań skutkuje wydłużeniem czasu rozwoju produktu i montażu wyrobu, wzrostem masy i kosztów, a także niejednokrotnie dalszymi problemami.

Rozwiązania firmy Smalley dla zastosowań wysokoobrotowych

Do czasu kiedy firma Smalley wprowadziła swój pierwszy samoblokujący pierścień ustalający typu Tab and Slot, na rynku nie było innych pierścieni opracowanych specjalnie w celu wytrzymywania wysokich prędkości obrotowych.

Spirolox Retaining Ring
Samoblokujący pierścień ustalający typu Tab and Slot do zastosowań wysokoobrotowych

W firmie Smalley możemy zaproponować Państwu różne opcje rozwiązań problemów występujących w zastosowaniach wysokoobrotowych. Jeśli produkty katalogowe z oferty standardowej nie do końca odpowiadają Państwa potrzebom, mogą Państwo rozważyć:

 • zaprojektowanie niestandardowego pierścienia ustalającego na zamówienie;
 • dodanie mechanizmu samoblokującego Tab and Slot lub Dome and Slot do innych pierścieni katalogowych, czy też niestandardowych.

Zachęcamy do konsultacji z naszymi inżynierami w celu wytypowania właściwego rozwiązania dla Państwa aplikacji.

Zapraszamy także do zapoznania się z bezpłatnym poradnikiem High RPM Retaining Ring Solutions Technical Guide.

Poradnik doboru pierścieni ustalających do zastosowań wysokoobrotowych

Co dalej?

Zachęcamy do zapoznania się z innymi materiałami pomocniczymi i informacjami przygotowanymi przez firmę Smalley:

 

artykuł pochodzi z wydania 5/6 (200/201) maj/czerwiec 2024

 

 

gniazdo produkcyjne procesu hybrydowego

Postęp techniczny w połączeniu z dużą konkurencją wymusza na producentach konieczność dostarczania nowoczesnych wyrobów wysoce przetworzonych, o dużej złożoności konstrukcji. Wytwarzanie takich wyrobów wymaga rozwiązań technologicznych wykraczających poza zakres technologii wtryskiwania czy ogólnie przetwórstwa tworzyw.

 

Nitowanie bezotworowe (self-piercing riveting – SPR) jest to mechaniczna technika łączenia blach, w której skumulowane lokalnie odkształcenie plastyczne materiałów łączonych arkuszy wywołane poprzez wbijanie elementu łączącego w postaci specjalnego nitu, odpowiada za utworzenie bardzo trwałego, nierozłącznego połączenia. Stało się ono atrakcyjną alternatywą w montażu różnych elementów metalowych, zwłaszcza metali lekkich w przemyśle samochodowym, których łączenie metodami spawalniczymi jest trudne.

Artykuł jest podsumowaniem wstępnych prób wykorzystania różnych kodów opartych na MES do modelowania łączenia stosu zawierającego warstwę tworzywa polimerowego oraz metalu i wynikających z tego problemów.

 

spawanie zrobotyzowane w przemyśle stoczniowym

Od czasu kiedy mniej więcej sto lat temu powstały pierwsze statki o konstrukcji spawanej, w przemyśle stoczniowym spawanie stało się podstawową technologią produkcyjną, odpowiadającą za łączenie elementów konstrukcyjnych jednostek pływających, a także zapewniającą ich spójność, szczelność i wytrzymałość. W obliczu zachodzących w skali globalnej przemian rynkowych w sektorze morskim, stocznie stają przed wyzwaniami w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych. Automatyzacja procesów spawalniczych staje się ważnym aspektem modernizacji technologicznej, przyczyniając się do wzrostu wydajności produkcji i konkurencyjności przedsiębiorstwa.