16 października 2021


Narzędzia do tworzenia modeli bryłowych z modeli powierzchniowych

pogrubienie_odsuniecie_i
pogrubienie_odsuniecie_b
Pogrubienie/Odsunięcie

Jedną z podstawowych metod przejścia z modelu powierzchniowego do modelu bryłowego jest nadanie grubości utworzonej powierzchni. Narzędzie Pogrubienie/Odsunięcie pozwala na nadanie określonej grubości wskazanej powierzchni z uwzględnieniem kierunku pogrubienia. Pogrubienie może zostać wykonane w jednym kierunku od rozpatrywanej powierzchni lub w dwóch kierunkach jednocześnie.

rzezbienie_i
rzezbienie2
Rzeźbienie

Podstawowym przeznaczeniem tego narzędzia jest wypełnienie tworzywem przestrzeni ograniczonej przez powierzchnie, co tworzy, tym samym, model bryłowy. Jednakże, oprócz tego, można wykorzystać je również do usunięcia fragmentu modelu bryłowego, który został ograniczony przestrzenią definiowaną przez powierzchnie.

zszyj_powierzchnie_i
zszyj_powierzchnie2
Zszyj powierzchnię

W przypadku, gdy powierzchnie całkowicie ograniczają przestrzeń wówczas zastosowanie narzędzia Zszyj powierzchnię powoduje automatyczne wypełnienie tej przestrzeni tworzywem. Tak, jak ma to miejsce w przypadku narzędzia Rzeźbienie, tutaj również powstaje model bryłowy.