2 grudnia 2022


Zmniejszenie współczynnika tarcia i znaczne zwiększenie odporności termicznej, oraz odporność zwykłych łożysk kulkowych na zjawiska korozyjne uzyskano powlekając kulki tlenkiem cynku ZnO.

Efekty działania struktury krystalicznej ZnO przetestowano na przenośnym generatorze prądu o mocy 8 kW, w którym prądnica napędzana jest silnikiem odrzutowym, czyli turbiną gazową. Ważące 40 kg urządzenie o łożyskach pokrytych tlenkami zmniejszyło zużycie paliwa o 1%. Podczas kilkusetgodzinnej pracy turbiny nie stwierdzono żadnych zmian korozyjnych w łożyskowaniu. Nie stwierdzono również żadnych ubytków przewidzianych przez producenta.

www.nims.go.jp


Dotąd nie udawało się zbudować robota pozbawionego jakichkolwiek części twardych. W miękkich powłokach zawsze trzeba było ukryć twarde mechanizmy, elementy zasilania lub sterowania.

mieki robot

Przy pomocy druku 3D, miękkiej litografii i odlewów z miękkich materiałów udało się zbudować całkowicie miękkiego robota zasilanego reakcją chemiczną nadtlenku wodoru, której katalizatorem jest platyna. Powstaje gaz zasilający robota poprzez mikrostrumieniowy obwód logiczny i miękki generator drgań. Robot, w ulubionym przez wielu konstruktorów kształcie ośmiornicy, wykazuje interakcje z otoczeniem, pełzając i pływając. Trwa budowa większych i bardziej skomplikowanych robotów działających na tej samej zasadzie.

www.seas.harvard.edu


Podczas trwających konfliktów zbrojnych coraz większego znaczenia nabiera broń laserowa. Używają jej nie tylko armie wielkich mocarstw. Narzędziem do walki z tą najnowszą generacją broni jest opracowany w Adsys Control bezzałogowy statek powietrzny w kształcie latającego skrzydła.

antylaserowy dron helios

System Helios przede wszystkim identyfikuje kluczowe cechy wrogiego lasera, takie jak moc, długość fali, częstotliwość impulsów itp. Następnie zakłóca wiązkę. Helios może nawet odbić wiązkę wrogiego lasera. Impuls świetlny o ogromnej mocy może spowodować jego uszkodzenie lub nawet zniszczenie. Niestety, na razie jeszcze system podatny jest na takie same działania przeciwnika.

www.adsyscontrols.com


Struktury kompozytowe o dużej powierzchni stosowane w budowie samolotów pasażerskich mają pewne wady. Używane dawniej nitowane blachy aluminiowe zachowywały się lepiej w przypadku niewielkich uszkodzeń.

Carbon Nanotube Stitches Strengthen Composites

Opracowano sposób laminowania, który ma diametralnie zmienić jakość poszycia samolotu. Zanim połączy się warstwy kompozytu należy zbudować polimerową matrycę, zawierającą tysiące nanorurek węglowych, z których każda ma średnicę nie przekraczającą 10 nm. Matryca jest środkiem struktury złożonej z dwóch warstw kompozytu.
Wykonane w ten sposób poszycia są o ponad 30% mocniejsze od tych, stosowanych dotychczas w Boeingu i Airbusie. Znacznie przewyższają parametrami struktury z metali lekkich.

web.mit.edu


Z początkiem tego roku ukazał się słownik biograficzny polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki: „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę” pod redakcją prof. Bolesława Orłowskiego. Teraz planowane jest udostępnienie całej potężnej zawartości słownika w internecie – do powszechnego użytku.

Publikacja składa się z czterech tomów, ma razem ponad 2000 stron i zawiera przeszło 1200 biogramów polskich i związanych z Polską, nieżyjących już odkrywców, wynalazców i pionierów techniki i nauk matematyczno-przyrodniczych. A więc znajdziemy tu wybitnych matematyków, fizyków, chemików, geologów, kartografów, inżynierów różnych specjalności, botaników, geografów, astronomów, architektów, lekarzy i oczywiście konstruktorów. Biogramy przygotowało ponad 110 autorów (wśród nich także autorzy publikacji w naszym magazynie), a całość została wydana bardzo starannie nakładem Instytutu Historii Nauki PAN i Instytutu Pamięci Narodowej (Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).