26 lutego 2024


Kolejna, druga edycja Konferencji TOP automotive dla branży motoryzacyjnej (producentów samochodów, ich dostawców i poddostawców), zorganizowana przez Team Prevent Poland, odbyła się w dniach 7-9 grudnia 2016 we Wrocławiu.

top automotive do relacji


Toyota zaprezentowała kolejny patent związany z napędem elektrycznym samochodów. Tym razem nie dotyczy on ogniw paliwowych, a akumulatorów litowo-jonowych. Opracowano metodę obserwacji jonów litu w elektrolicie akumulatora. Proces zmian zachodzący wśród nich podczas ładowania i rozładowywania ma zasadniczy wpływ na trwałość akumulatora.

monitoring jonow litu

Zastosowano promieniowanie synchrotronowe o około miliard razy mocniejsze od promieniowania rentgenowskiego. W efekcie uzyskano obraz o rozdzielczości 0,65 mikrometrów na piksel, a jedna klatka obejmuje 100 milisekund czasu trwania reakcji. W celu m.in. eliminacji cieni zastąpiono elektrolit fosforowy elektrolitem zawierającym metale ciężkie. Wyeliminowano przy okazji wadę elektrolitu fosforowego polegającą na wiązaniu jonów litu. Monitoring jonów litu ma umożliwić budowę nowej generacji akumulatorów o większej trwałości i pojemności, co wpłynie na zwiększenie zasięgu samochodów elektrycznych.

www.toyotanews.pl


Od początku tego roku akademickiego na kierunku Mechanika i budowa maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie funkcjonuje nowa specjalność: Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym. Dostępna jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Specjalność powstała na mocy umowy o współpracy zawartej przez uczelnię z firmami IBS Poland i Grupą Nowy Styl. Program studiów łączy przedmioty kierunkowe z dużą ilością – ponad 50% godzin – zajęć laboratoryjnych. W listopadzie odbyły się pierwsze warsztaty projektowania w CATII, na które sprzęt serwerowy dostarczyła firma ITPunkt z Krakowa.
Studia (dostępne od czwartego semestru) trwają siedem semestrów.

www.pwsz.krosno.pl


Zespół naukowców z UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) opracował termoelektryczny materiał ciekły, który można nanosić na dowolną powierzchnię przez malowanie. Podwyższona temperatura powierzchni sprawia, że termoelektryczna powłoka generuje elektryczność.

termoelektryczny material

Celem, który postawili sobie naukowcy było otrzymanie techniki odzyskiwania energii z ciepła emitowanego podczas procesów przemysłowych. Uzyskali materiał o doskonałych właściwościach termoelektrycznych, tj. cechujący się przekładaniem się zmian temperatury na energię elektryczną i odwrotnie, który w dodatku może być aplikowany w formie płynnej pasty, którą można nanosić na różne powierzchnie, np. na obudowy urządzeń. Pozwoliło to przezwyciężyć trudności na jakie do tej pory napotykał rozwój materiałów TE, których zastosowanie było znacznie ograniczone ukształtowaniem ewentualnych miejsc aplikacji. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie użycie TE generatorów prądu jako istotniego źródła energii odnawialnej.

news.unist.ac.kr


Wykorzystywane obecnie, naśladujące mięśnie, siłowniki z nanorurek węglowych są bardzo drogie i wytrzymują zaledwie ponad tysiąc cykli pracy. Opracowano podobne siłowniki wykorzystujące tanie włókna polimerowe, które wydłużają się i kurczą pod wpływem temperatury.

wlokna polimerowe

Do ich budowy można wykorzystywać przeróżne źródła ciepła, od promienia laserowego, poprzez efekt oporu elektrycznego, po reakcje chemiczne. Uzyskane miniaturowe siłowniki potrafiły wytrzymać ponad 100 tys. cykli pracy, wykonując siedemnaście ruchów na sekundę. Poruszały urządzenia działające liniowo, bez pośrednictwa żadnych dodatkowych elementów mechanicznych.

web.mit.edu