22 kwietnia 2024


We wrześniu ukazała się nowa wersja programu ZWCAD. Zawiera ona szereg ulepszeń i rozwiązań usprawniających proces projektowania inżynierskiego.

ZWCAD przezroczystosc warstw
Przezroczystość wszystkich obiektów na warstwie można ustawić zbiorczo w oknie ustawienia warstw (jak na rysunku) lub w oknie właściwości.

 

Amerykańska agencja zaawansowanych projektów badawczych dla obronności DARPA przeprowadziła trzecią z kolei serię lotów testowych małych bezzałogowych systemów powietrznych Gremlin.

Gremlin2

 

8 listopada 2020 roku na terenie ośrodka testowego DevLoop w Nevadzie odbyła się pierwsza jazda pojazdu XP-2 z pasażerami na pokładzie. XP-2 to demonstrator programu Virgin Hyperloop, którego celem jest opracowanie przyszłościowego środka lokomocji, partego o napęd elektryczny i lewitację elektromagnetyczną w warunkach zbliżonych do próżni, rozwijanego jako alternatywa dla tradycyjnych środków transportu.

Hyperloop1


Problemem większości autonomicznych robotów jest zasięg ograniczony ilością zgromadzonego prądu. Szczególne ograniczenia mają autonomiczne roboty podwodne AUV, ponieważ ogranicza je nie tylko energia. Głównie pracują na uwięzi, bo pod wodę nie docierają ani fale radiowe ani sygnały GPS.

 
 

W tym roku spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS, organizowane tradycyjnie w listopadzie przez firmę Symkom, będzie tym razem wydarzeniem on-line.