24 września 2021


Wiele urządzeń elektronicznych, a szczególnie urządzenia wykorzystywane przez centra danych, wymagają intensywnych układów chłodzenia. W USA ocenia się, że sumaryczna emisja ciepła przez centra danych jest wyższa nawet niż przemysłu lotniczego. Obecnie stosowane rury chłodzące zbudowane są z miedzi, aluminium i jego stopów. Mają one dużą gęstość i ograniczoną zdolność przewodzenia ciepła.

250497 web 1


Wodór jako czyste paliwo przyszłości cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Rozwój ogniw paliwowych sprawił, że wiele firm produkujących nie tylko środki transportu coraz bardziej interesuje się tym gazem. Okazuje się, że największym problemem jest brak infrastruktury i trudności techniczne przy jej budowie, jak również przy samym transporcie wodoru.

News 4 wodor z amoniaku


Odkrycie działania perowskitów w ogniwach fotowoltaicznych w 2009 roku wywołało lawinę badań. Początkowo ogniwa te miały sprawność nie przekraczającą 4%. Obecnie sięga ona 25%. Niestety, nie powstrzymano procesu ich szybkiej degradacji.


Metalowo-organiczna struktura MOF została opracowana przez naukowców z uniwersytetu w Kioto, jako składnik kompozytów. Naukowcy z Uniwersytetu Lancaster zbudowali z jej wykorzystaniem materiał DMOF 1, który potrafi magazynować i uwalniać energię w formie ciepła.

News 8 przechowywanie ciepla