24 kwietnia 2024


W nowo otwartym Forum Muzyki we Wrocławiu, w dniach 12-13 października br., odbędzie się kolejna edycja konferencji „Fabryka Przyszłości – w drodze do Przemysłu 4.0”

Przedmiotem debat i prezentacji konferencyjnych jest koncepcja fabryki przyszłości, która pozwala na szybką produkcję krótkich serii czy wręcz pojedynczych produktów, zgodnie z preferencjami zamawiającego, a ponadto: wymogi rynku pracy, kształcenie zawodowe oraz zagadnienia z obszaru zarządzania – produkcją, przedsiębiorstwem i danymi. Wśród zaplanowanych tematów znajdą się m.in.: Adaptive Manufacturing - innowacyjne technologie laserowe w spawalnictwie, Zaawansowane systemy monitorowania i zarządzania produkcją, Intralogistyka, współczesne systemy magazynowe, Modularność w budowie linii produkcyjnych, Integracja procesów w obrębie różnych firm – digitalizacja produktu, Sieciowe usługi druku 3D, Skuteczne zbieranie danych maszynowych, Kształcenie dla potrzeb przemysłu na przykładzie studiów dualnych, Zmiany w programach kształcenia zawodowego, Digital Twin – cyfrowy ekwiwalent fabryki i in.
Konferencja organizowania jest przez firmy: Lapp Group, Wago, Balluf i Fanuc.

przemysl40.pl


Materiały zawierające drobne naczynia włosowate mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach techniki. Niestety, ich precyzyjne wykonanie było dotąd niemożliwe.

rurki w atomie

Laureat Nagrody Nobla, fizyk prof. Andre Geim, wspólnie z dr Radha Boya, zastosowali metodę odwrotną do otrzymywania grafenu. Na taśmie klejącej oderwanej od grafitu pozostaje grafen. Naukowcy oderwali grafen od taśmy i sprawdzili co zostało. Okazało się, że z ubytku kryształu grafenu powstał materiał pełen naczyń włosowatych. Co ciekawe, przez kanaliki te może przepływać woda tak intensywnie, jakby kanały były znacznie większe. Materiał powstały z ubytków innego materiału może mieć wymiary i kształt taki, jaki założy sobie jego twórca. Takie „ubytki” można uzyskiwać nie tylko z grafenu. Można uzyskiwać materiały, które przewodzą prąd lub nie, hydrofobowe lub hydrofilowe itd. Materiały można stosować do odsalania, separacji płynów, gazów itp.

www.manchester.ac.uk


Zmniejszenie współczynnika tarcia i znaczne zwiększenie odporności termicznej, oraz odporność zwykłych łożysk kulkowych na zjawiska korozyjne uzyskano powlekając kulki tlenkiem cynku ZnO.

Efekty działania struktury krystalicznej ZnO przetestowano na przenośnym generatorze prądu o mocy 8 kW, w którym prądnica napędzana jest silnikiem odrzutowym, czyli turbiną gazową. Ważące 40 kg urządzenie o łożyskach pokrytych tlenkami zmniejszyło zużycie paliwa o 1%. Podczas kilkusetgodzinnej pracy turbiny nie stwierdzono żadnych zmian korozyjnych w łożyskowaniu. Nie stwierdzono również żadnych ubytków przewidzianych przez producenta.

www.nims.go.jp


Dotąd nie udawało się zbudować robota pozbawionego jakichkolwiek części twardych. W miękkich powłokach zawsze trzeba było ukryć twarde mechanizmy, elementy zasilania lub sterowania.

mieki robot

Przy pomocy druku 3D, miękkiej litografii i odlewów z miękkich materiałów udało się zbudować całkowicie miękkiego robota zasilanego reakcją chemiczną nadtlenku wodoru, której katalizatorem jest platyna. Powstaje gaz zasilający robota poprzez mikrostrumieniowy obwód logiczny i miękki generator drgań. Robot, w ulubionym przez wielu konstruktorów kształcie ośmiornicy, wykazuje interakcje z otoczeniem, pełzając i pływając. Trwa budowa większych i bardziej skomplikowanych robotów działających na tej samej zasadzie.

www.seas.harvard.edu


Podczas trwających konfliktów zbrojnych coraz większego znaczenia nabiera broń laserowa. Używają jej nie tylko armie wielkich mocarstw. Narzędziem do walki z tą najnowszą generacją broni jest opracowany w Adsys Control bezzałogowy statek powietrzny w kształcie latającego skrzydła.

antylaserowy dron helios

System Helios przede wszystkim identyfikuje kluczowe cechy wrogiego lasera, takie jak moc, długość fali, częstotliwość impulsów itp. Następnie zakłóca wiązkę. Helios może nawet odbić wiązkę wrogiego lasera. Impuls świetlny o ogromnej mocy może spowodować jego uszkodzenie lub nawet zniszczenie. Niestety, na razie jeszcze system podatny jest na takie same działania przeciwnika.

www.adsyscontrols.com