25 lipca 2024

f2021

 

per5

Rozwój mechanizacji i automatyzacji w produkcji wielkoseryjnej skomplikowanych wyrobów doprowadził do znacznego skrócenia taktów produkcji, poniżej jednej minuty, a niekiedy nawet do kilkunastu sekund. Jednocześnie rozwinęły się nowatorskie systemy zarządzania produkcją i jakością. Wymagają one podawania informacji kontrolnych i pomiarowych w czasie taktu, w czasie rzeczywistym, teraźniejszym.

 

Justin Koozer z Klüber Lubrication North America wyjaśnia, jak wielką rolę dla operatorów w sektorze węglowym w redukcji niepotrzebnie wysokich kosztów odgrywa rozpoznanie szansy zwiększenia efektywności energetycznej i wydajności produkcji.

 

3d Master2

Każdy produkt jest zbudowany z pojedynczych części i już na etapie projektowania konstruktor musi zastanowić się nad procesem ich montażu. Niestety, ani precyzyjny model 3D poszczególnych części, ani wirtualny model całego produktu nie zapewniają bezproblemowego montażu, bo nie gwarantują takiej samej dokładności wykonania fizycznych części. Dlatego konstruktor musi ustalić, które powierzchnie projektowanych części są istotne w procesie montażu i dla tych powierzchni zdefiniować tolerancje wymiarów, kształtu i/lub położenia. Zadanie nie jest szczególnie trudne, bo wiedząc jak projektowany komponent będzie „powiązany” z innymi komponentami zespołu konstruktor może ustalić, które powierzchnie modelu 3D każdej części powinny być „zadeklarowane” jako „interfejsy” do innych komponentów. Na przykład jeśli wiadomo, które powierzchnie definiują gniazdo łożyskowe lub otwór pod kołek ustalający, to dla tych powierzchni trzeba ustalić dokładność ich wykonania. W tym kontekście można zadać pytanie: czy można ten proces zautomatyzować?

 

Zabezpieczenie samolotów przed uderzeniami piorunów nabiera coraz większego znaczenia. W latach gdy samoloty budowane były wyłącznie z metalu problem był marginalny, chociaż i wówczas z tego powodu zdarzały się katastrofy. Metalowa „klatka Faradaya” nie zawsze się sprawdzała. Przykładem może być chociażby katastrofa lotu 214 Pan American z 8 grudnia 1963 roku, kiedy to wyładowanie atmosferyczne spowodowało pożar zawartego w zbiornikach paliwa, Zginęło wtedy ponad 80 osób. Już wtedy metale i ich stopy używane do budowy samolotów osiągnęły szczyt swojego rozwoju i aby budować większe maszyny należało sięgnąć po materiały o podobnej wytrzymałości lecz niższej masie. Pod ręką były kompozyty z włókna szklanego. W tych latach rozpoczął się i gwałtowny rozwój. Powstawały materiały kompozytowe o różnych właściwościach i z laboratoriów przemysłów kosmicznego i lotniczego szybko przechodziły do motoryzacji, stoczni jachtowych i innych dziedzin przemysłu.

 

Duża część procesów produkcyjnych jest realizowana przy udziale maszyn i urządzeń wyposażonych w układy hydrauliczne, w których skład wchodzą m.in.: pompa hydrauliczna, akumulatory, zawory, rozdzielacze, silnik lub cylinder hydrauliczny. Kluczową rolę odgrywa sprawność takiego układu. Uważna obserwacja, właściwy dobór środka smarnego oraz konieczność ciągłej kontroli ciśnienia panującego w instalacji, to podstawowe czynności zapewniające sprawność układów hydraulicznych.