6 czerwca 2023

Technologie, spajanie, obróbka, druk 3D

Druk 3D materiałów kompozytowych – metodologia i strategia zbrojenia
Kleimy czy uszczelniamy?
NX Additive Manufacturing. Zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM/CAE dla druku 3D
Wytwarzanie struktur kompozytowych metodą infuzji; kontrola w czasie rzeczywistym
Błędy ruchu wirujących osi stołów obrotowych obrabiarek CNC a uzyskiwana chropowatość powierzchni
Zrobotyzowane gniazda technologiczne
Klejenie poliolefin
Piła do bloków skalnych
Gdy druk 3D to za mało, a tradycyjny wtrysk jest za drogi
Szybkie wytwarzanie: nowe, wysokowydajne techniki przyrostowe
Praktyczny dobór parametrów zgrzewania punktowego
Wpływ strategii symulacji zgrzewania punktowego na analizę wytrzymałości części motoryzacyjnych
Naprawa i reprodukcja komponentów przemysłowych technikami wytwarzania przyrostowego
KLEJENIE w budowie pojazdów
Wielkogabarytowe struktury kompozytowe w branży lotniczej
Rekonstrukcja modelu CAD na podstawie skanu 3D wraz z projektem tłocznika
Skuteczne smarowanie zderzaków pojazdów szynowych. Obniżenie kosztów przeglądów i niższe koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnego specjalistycznego środka smarnego
Metoda gazodynamicznego natryskiwania na zimno do regeneracji jarzma działka
Projektowanie i produkcja barier drogowych metodą rotomouldingu
Wpływ błędów wykonania i pracy stołów obrotowych obrabiarek CNC na powstające błędy obróbki